Bästa identitetslösning för ditt företags behov

En IAM-lösning kan ta hand om många säkerhets- och affärsutmaningar för ditt företag, men hur var och en av dessa lösningar fungerar är helt unikt, precis som ditt företag.

Därför har vi, istället för att begränsa oss till en enstaka lösning, samlat en portfölj av ledande identitetsprodukter som passar alla olika typer av företag. De olika alternativen ger oss bredare expertis och möjligheten att erbjuda den bästa lösningen för ditt företags specifika behov.

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER VI ERBJUDER

Val av lösning

Vi erbjuder kartläggning och rådgivning i samband med val av lösning. Våra konsulter hjälper dig att välja den lösning som ger dig högst värde.

Behovsanalyse -  För hjälp med kravspecifikationer samt kartläggning av behov och befintliga system.

Proof of Value - Kartläggning av hur mycket företaget sparar genom att investera i en IAM-lösning.

Lösningsarkitektur - Säkerställande av att den nya IAM-plattformen kommer klara av uppgifterna och passa företagets befintliga tekniklandskap.

Rimpel

Förvaltningsstöd och vidareutveckling

Vi ger råd om förvaltning och vidareutveckling av redan etablerade IAM-lösningar:

Hälsokontroll - Djupgående analys av organisationens IAM-lösning angående säkerhet, prestanda och allmän driftstatus.

Rollemodellering - För att förenkla och automatisera åtkomsthantering.

IAM-arkitektur - För när du planerar att uppgradera eller utöka den existerande IAM-plattformen.

Teknisk projektledning - För ett strukturerat tillvägagångssätt och samordning av anpassningar.

Säkerhetsrådgivning

Vi hjälper företag att identifiera hot och genomföra skyddsåtgärder. Våra säkerhetsrådgivningstjänster är:

Riskbedömning av IAM-lösningen  - De flesta cyberattacker är resultatet av intrång i konton. Identifiering och riskbedömningar relaterade till identitets- och åtkomsthantering utgör grunden för att skydda företaget mot säkerhetskritiska incidenter.

Cloud Security Framework - Ramverket är utformat för att garantera säkerheten hos våra kunders molnlösningar. Det ger en helhetsöversikt och ökar effektivitet och säkerhet för molnlösningar.