VÅRA STÖDAVTAL

IAM stöd

Cloudworks stöd garanterar tillgängliga IAM-konsulter för specialiserad hjälp vid fel eller mindre ändringsförfrågningar. Vårt team består av kvalificerade konsulter med relevant produktexpertis och en djupgående förståelse för ditt företags IAM-lösning och de skräddarsydda anpassningar som vi utför.

Det produktstöd som normalt tillhandahålls av den berörda produktleverantören är begränsat till produktrelaterade fel och är inte utformat för att ta hänsyn lösningen i helhet, och gäller alltså inte för integrationer, informationsflöden och externa källor. Därför är våra stödtjänster komplementära.

IAM stöd är en prenumerationstjänst som erbjuds baserat på avtalat Service Level Agreement.

Technical Account Manager (TAM)

En Technical Account Manager är företagets professionella samarbetspartner inom IAM. En TAM säkerställer optimal användning av företagets investering i IAM-lösningen och underlättar den långsiktiga planeringen av kompletteringar och justeringar.

Technical Account Manager är en prenumerationstjänst som omfattar:

  • Information och rekommendationer om produktuppdateringar och nya funktioner som är relevanta för kunden
  • Kvartalsvisa statusmöten för att granska status och framtida planer. Mer frekventa möten eller regelbunden närvaro kan ordnas vid behov
  • Prioriterad tillgång till specialiserat stöd i brådskande fall.
Jacob

IAM DevOps

Informationssäkerhet är en kontinuerlig process och bör därför kontinuerligt anpassas till företagets utveckling. Detta gäller även IAM-plattformen och särskilt i samband med införandet av nya funktioner och tillämpningar. I större miljöer med högre förändringstakt medför detta ett behov av utvecklings- och förändringsprocesser.

Cloudworks IAM DevOps är ett ramverk för tjänster där vi kombinerar produktexpertis med en agil leveransmodell baserad på Lean-metodik. Ramverket kännetecknas av kontinuerlig prioritering, fokus på användarupplevelse och värde, uppdelning i mindre projekt ("sprintar") och tidig testning. Teamet förstärker kundens befintliga förvaltningssystem och säkerställer en förutsägbar och kostnadseffektiv vidareutveckling av hög kvalitet.

Bærum kommun effektiviserar åtkomsthanteringen med IAM DevOps

Bærum kommun har ett brett utbud av kommunala tjänster och verksamheter vilket innebär en mycket komplicerad struktur för åtkomsthantering. Detta resulterade i enormt tidskrävande manuella processer och det fanns ett stort behov av att automatisera så mycket som möjligt och effektivisera resten.

Med Cloudworks IAM DevOps och NetIQ-plattformen från Micro Focus har Bærum kommun äntligen en effektiv åtkomst- och IAM-förvaltning.

 

Läs mer om Cloudworks IAM DevOps för Bærum kommune