10 trender inom IAM för 2024

10 trender inom IAM för 2024

Tekniken utvecklas i snabb takt och nya hot dyker ständigt upp. Därför är det en mycket bra idé att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom Identity and Access Management (IAM). Vi har sammanställt 10 trender inom IAM som vi förutspår kommer att forma säkerhetslandskapet 2024.

1. AI:s växande inflytande ger nya utmaningar

AI har verkligen kommit för att stanna. Och i takt med att utvecklingen accelererar, står vi inför nya och avancerade hot. Möjligheterna för sofistikerade phishing-försök med AI genom falska e-postmeddelanden, webbplatser, telefonsamtal och videor har blivit ett ännu mer påträngande hot. Samtidigt ökar användningen av AI Code Assistants risken för felaktig kod som kan utnyttjas av hackare. Därför är det en mycket bra idé att gå in i det nya året med ett ökat fokus på hur du kan stärka din verksamhets försvar och proaktivt möta de nya utmaningarna som AI kan ge.

2. Ökade krav på kontroll i AI-drivna applikationer och tjänster blir nödvändigt

Många applikationer och tjänster omfamnar AI, vilket ger nya spännande möjligheter. Genom att integrera AI över olika applikationer och tjänster kan man effektivt hantera stora datamängder och utföra komplexa uppgifter. Det är dock inte utan risk, eftersom många digitala tillgångar placeras i samma 'korg'. Därför kommer det också att vara avgörande att upprätthålla en detaljerad kontroll över vem som har tillgång till systemet. Genom att implementera en IAM-lösning säkrar du att tillgången till systemet endast ges till rätt personer, vilket hjälper till att förhindra eventuellt missbruk.

Det är avgörande att upprätthålla kontroll over vem som har tillgång till systemet

 

3. AI blir en viktig hjälpreda för bättre skydd och personaliserade användarupplevelser

Under 2024 kommer vi att se AI bli en central aktör i skyddet mot cyberhot. Artificiell intelligens kan nämligen hjälpa till att upptäcka och hantera hoten proaktivt och utvecklas dynamiskt i takt med dem. Dessutom kan AI bli en hjälpande hand för att följa och assistera i förhållande till det ökande antalet regleringar. AI kommer också i högre grad att hjälpa till med inställningen av nya tjänster baserat på bästa praxis. Det kommer att göra hela implementeringsprocessen mer effektiv och smart. Dessutom kommer AI att bidra till att förbättra användarupplevelsen genom att skapa mer personliga interaktioner.

4. Fler och fler regelverk är på väg

Antalet regelverk som verksamheter måste förhålla sig till ökar stadigt. Det gäller också för 2024, som bland annat kommer att innefatta implementeringen av EU:s cybersäkerhetsdirektiv, NIS2, under hösten. Det betyder också att verksamheter måste se till att hålla sig uppdaterade med en lång rad olika – ofta komplexa – krav. Värst är det för de verksamheter som tvekar och därför riskerar att hamna efter och möta ökade utmaningar och konsekvenser.

→ Är du osäker på hur din verksamhet möter kraven från NIS2? Ladda ner vårt whitepaper om NIS2 och IAM!

Ladda ner vår whitepaper om NIS2 och IAM

5. Skärpt medvetenhet om interna hot

Under 2024 kommer vi att se ett ännu större fokus på interna hot, särskilt med tanke på risken från medarbetare som antingen är opålitliga eller har mer tillgång än nödvändigt, vilket kan leda till oavsiktlig skada. Det understryker behovet av att adressera verksamhetens säkerhetsposition.

Genom att implementera Least Privileged och No Standing Privileges säkrar din verksamhet att tillgångsrättigheter till viktiga system och data begränsas till ett nödvändigt minimum och att inga tillgångsrättigheter förblir permanenta. Det bidrar till att se till att din verksamhets digitala infrastruktur förblir robust och skyddad mot interna hot.Vi kommer att se ännu större fokus på interna hot

 

6. Identitetsverifikation blir mer utbredd

Det är avgörande att kunna verifiera en identitet, oavsett om det gäller onboardingen av nya medarbetare i din verksamhet (speciellt de som ska arbeta remote), i förhållande till nya kunder eller vid nya användares tillgång till en tjänst.

Vi förväntar oss att istället för att basera förtroendet enbart på uppgifter från den enskilda personen, blir identitetsverifikation ännu mer utbredd 2024. Det skyddar nämligen mot bedrägeri och etablerar ett tillförlitligt grundlag för interaktioner med både anställda och kunder.

→ Du kan läsa mer om Cloudworks Identity Proofing här!

7. Identitetsinfrastrukturen som mål för cyberangrepp

I takt med att identiteter får en allt större betydelse för verksamheters säkerhet och cyberhoten ständigt utvecklas, kommer identitetsinfrastrukturen i ökande grad att bli det primära målet för cyberangrepp. Därför är det avgörande att din verksamhet planerar och förbereder sig på detta hotbilden. Ett förnuftigt sätt att börja är genom att göra en grundlig riskbedömning. Det ger en bra översikt över de potentiella riskerna och hoten som din verksamhet står inför.

Ladda ner whitepaper Zero Trust

8. Biometrisk godkännande

Under 2024 förväntar vi oss att biometrisk godkännande kommer att bli ännu mer utbrett. Det gäller både ansiktsgenkänning, fingeravtryck och irisigenkänning. Utvecklingen kommer att vara ett positivt steg mot säkrare och mer användarvänliga autentiseringsmetoder.

Men med den ökade utbredningen av biometrisk godkännande följer också en större risk för angrepp riktade mot infrastrukturen, både hårdvara och mjukvara, som godkännandemetoderna använder. Det är därför avgörande att möta utmaningen med en förstärkt säkerhetsinsats och ligga ett steg före de potentiella hoten.

Biometrisk godkännande kommer att bli ännu mer utbrett

 

9. Zero Knowledge Proof

Inom IAM förväntar vi oss att Zero Knowledge Proof-metoden kommer att vinna ytterligare popularitet under 2024. Kärnan i Zero Knowledge Proof är att verifiera specifika uppgifter om en användare utan att avslöja mer information än vad som är strikt nödvändigt för den aktuella tjänsten.

Till exempel behöver en bartender bara veta om en person är tillräckligt gammal för att köpa alkohol, men inte den exakta åldern eller födelsedatumet. Detta främjar en säkrare miljö genom att minimera risken för obehörig tillgång och dataintrång.

Zero Knowledge Proof är ett avgörande steg mot att stärka IAM-processer och säkerställa att endast nödvändig information delas i digitala transaktioner och interaktioner.

10. Säker användarinloggning är essentiell

Det finns fortfarande många tjänster som inte har implementerat en ordentlig lösning för att säkra användarinloggningar. Lokala konton, svaga lösenord och brist på multifaktorautentisering (MFA) är fortfarande utbredda utmaningar. Låt oss därför hoppas att 2024 blir året där implementeringen av Single Sign-On (SSO) med MFA verkligen blir normen.

Genom att kombinera SSO och MFA kan din verksamhet effektivt stänga de säkerhetsluckor som uppstår vid användning av osäkra användarinloggningar och skydda era digitala identiteter.

→ Har din verksamhet inte implementerat en säker lösning för användarinloggningar? Läs mer här!

Kontakta oss så kan vi ha ett samtal om din organisations behov inom identitets- och molnsäkerhet