CW_illustrasjon_IAMEn IAM-lösning säkerställer att rätt person och enhet har tillgång till rätt program, resurser och system vid rätt tidpunkt.

ANVÄNDNING OCH FÖRDELAR

Anders Magnus og Nikolai

Inför Zero Trust Security

En traditionell arkitektur som bygger på områdessäkerhet kan inte hantera de säkerhetshot som de flesta företag står inför idag: Anställda, mobila användare och fjärranvändare som får tillgång till data som finns i molnet och som företaget därmed inte har kontroll över.

Med en Zero Trust-arkitektur betraktas all trafik som fientlig tills motsatsen bevisas. IAM-lösningens roll i en sådan arkitektur är att säkerställa frekvent validering av användaråtkomst utan att skapa onödig friktion för användaren.

Minska IT-friktionen

Opraktiska IT-lösningar är tidstjuvar. Exempel på dessa:

  • En besvärlig inloggningsprocess
  • Ett behov av äldre säkerhetsverktyg som VPN för att öka användarstödet för distansarbetare
  • Manuellt tillhandahållande och därmed utdragna processer för att komma in i systemet
  • Användarkataloger som inte är synkroniserade med HR-systemet och som har otillräckliga uppgifter

En IAM-lösning förbättrar datakvaliteten, möjliggör automatisk onboarding och inför användarvänliga autentiseringsprocesser. 

Förbättra smidigheten vid företagsfusioner och förvärv

Organisationer som har gått igenom en sammanslagning har ofta svårt att samarbeta över olika enheter och gränser. Nödvändig samordning av IT-system är ofta besvärlig och tidskrävande.

Med en IAM-lösning behöver du inte konsolidera din IT-infrastruktur för att ansluta alla anställda till dina appar. Processen kan genomföras på dagar eller veckor i stället för månader eller år, och till en bråkdel av kostnaden. Med en IAM-lösning kan ditt företag också hantera framtida företagsförvärv eller avyttringar mycket lättare.

Att flytta till molnet möjliggör en "Best of Breed"-IT-strategi

En förutsättning för en lyckad övergång till molnet är att ge anställda och andra användare av företagets applikationer en molnidentitet. På så sätt kan de enkelt "Single Sign-On" till alla appar som är avsedda för dem.

För att lansera nya appar krävs endast en liten policyändring i IAM-konfigurationen, och användarna behöver bara bekräfta den i sin applikationsportal. Då slipper man de tidskrävande förberedelserna och den tid som går åt till slutanvändarstöd. Det ger dig också friheten att välja de program som bäst uppfyller dina behov istället för de program som är låsta till en viss plattform.

Niko och Alexander

Involvera ledningen i IT-styrningen

Vem ska ge de anställda tillgång till uppgifterna? Vem bestämmer om en viss användare ska ha fortsatt åtkomst eller inte? IT-hjälpcentralen vet oftast inte. Att involvera företagsledare är ett mycket bättre val.

Med en lösning för identitetsstyrning får ledningen ett verktyg som gör det möjligt för dem att auktorisera och certifiera åtkomst för sina team. På så sätt fattas besluten av dem som faktiskt känner till behoven och är involverade i det dagliga säkerhetsarbetet i företaget.

Användarhantering och åtkomstbehörigheter kan också delegeras till partners vilket frigör kapacitet för interna helpdesks utan att det går ut över IT-säkerheten.

Snabbare införande av Office 365

Azure AD som Office 365:s användarregister stöder många distributionsscenarier. Att komplettera en Office 365-installation med en IAM-lösning öppnar upp ännu fler möjligheter.

Till exempel:

  • Låt olika företagsenheter effektivt distribuera och samarbeta mellan olika Office 365-instanser
  • Automatisera hantering av Office 365-licenser
  • Automatisera avancerade rutiner för on- och offboarding, t.ex. tilldelning av SharePoint-åtkomst baserat på projektroll eller arkivering av filer vid utflyttning

De flesta intrång har sin grund i svaga eller stulna lösenord, och det är dags att ersätta dessa med biometriska identifierare och tokens. Utan lösenord försvinner en hel attackmetod.

Lösenord är sårbara

Bekymras ditt företag av phishing-attacker? Är din inloggningsprocess inte användarvänlig? Överväg då att byta till autentisering utan lösenord. Detta ger dig en smidig upplevelse och bättre säkerhet för anställda och kunder.

I takt med att vi använder fler digitala tjänster ökar antalet lösenord som måste kommas ihåg och det kan vara svårt att hålla reda på dem. För att göra det enklare väljer många att använda samma lösenord för olika tjänster eller att välja ett enkelt lösenord. Detta gör lösenord till en säkerhetsrisk.

Säker onboarding med Identity Proofing

Identitetsbevis baserat på elektroniska identiteter (eID) som BankID, NemID eller ID-Porten - eller dokumentverifiering baserat på biometriska pass eller körkort - gör onboarding av anställda och partners på distans möjligt.

Med identitetsbevis kan du ta emot nya anställda innan de börjar arbeta, användare som arbetar på en avlägsen anläggning eller partners som har tillfällig tillgång till dina anläggningar.

Marlene, Åse Helene, Dagfinn

HR-driven IT

Krävs det att HR-avdelningen manuellt skapar en begäran eller skickar ett e-postmeddelande till helpdesk? Har det förekommit fall där en nyanställd inte fått fullständig eller flera dagars försenad åtkomst?

En HR-integrerad IAM-lösning kan hantera allt detta automatiskt, omedelbart och med precision. IAM-lösningen välkomnar den nya anställda och tar emot denne utifrån all användbar information som redan finns tillgänglig i HR-systemet, t.ex. startdatum, sista anställningsdag, titel, roll, osv. Dessutom beräknas den nödvändiga åtkomsten automatiskt på nytt när den anställde byter position, roll eller avdelning, i enlighet med principen om minsta möjliga tillgång.

 

Varje företag är unikt och har unika behov

Istället för att begränsa oss till en lösning har vi en portfölj av ledande identitetsprodukter som passar olika typer av företag. De olika alternativen ger oss bredare expertis och möjlighet att erbjuda den bästa lösningen för vart företags unika behov.