Organisatoriska likheter mellan ideella organisationer

En ideell organisation arbetar för ett socialt syfte eller för att främja medlemmarnas gemensamma åsikter eller intressen. De finansieras genom lokala eller nationella budgetar, bidrag från medlemmar eller givare samt genom fokuserade aktiviteter som sponsring, försäljning av julkort, evenemang och så vidare. Ofta har de också andra organisatoriska likheter som påverkar identitets- och åtkomsthantering.

Brist på ekonomiska och mänskliga resurser

En gemensam utmaning för de flesta ideella organisationer är bristen på ekonomiska resurser för att genomföra de aktiviteter som krävs för att uppnå organisationens syfte.

Det finns ett särskilt fokus på att hålla budgeten nere när det gäller administration. Detta leder till begränsningar gällande antalet anställda och hur mycket som kan investeras i till exempel IT-infrastrukturen.

Varierande arbetskraft och medlemsantal

Med varierande arbetskraft och medlemsantal kan det vara särskilt förvirrande, krävande och osäkert att hantera identiteter och åtkomster manuellt. Samtidigt är det precis lika viktigt för en ideell organisation att ha kontroll över vem som har tillgång till företagets uppgifter, vilken tidpunkt de har åtkomsten och vad för åtkomst de faktiskt har.


Är autentiseringslösningarna tillräckligt bra när anställda, medlemmar och volontärer registrerar sig eller loggar in? Vilka är processerna för identitets- och åtkomsthantering när ett uppdrag eller medlemskap avslutas?

Sporadiska inloggningar och flera användarkonton

För vissa personer kan det gå lång tid mellan inloggningarna, särskilt för dem som bidrar sporadiskt till projekt eller som är medlemmar i en organisation.

Kostnaderna för att hantera glömda användarnamn och lösenord är ofta avsevärda. Problemet förvärras om användarna behöver hantera flera användarkonton.


Känsliga personuppgifter

IIdeella organisationer hanterar ofta känslig information, t.ex. uppgifter om donationer, medlemmar och givare, kreditkortsinformation, medicinsk historia och liknande. Därför är det också viktigt att dessa företag har lämpliga lösningar som skyddar all data.


De flesta arbetar på fältet

Ett stort antal anställda och volontärer arbetar inte på kontoret utan ute på fält. De behöver mobila, användarvänliga och säkra lösningar för att snabbt få tillgång till de nödvändiga applikationerna. En effektiv lösning sparar mycket värdefull tid. 

Cloudworks stödjer ideella organisationers i vårt uppdrag

Vi vill vara med och bidra till att så mycket som möjligt av de resurser som ideella organisationer samlar in går till viktiga ändamål. Tillsammans med våra teknikpartners strävar vi efter att kunna erbjuda prisvärda tjänster och lösningar som visar vårt engagemang för deras uppdrag.

Norwegian Refugee Council (NRC) har nu lättanvända, effektiva och säkra molntjänster


Norska flyktingrådet hjälper flyktingar runt om i världen. De har 7 500 anställda som behöver tillgång till företagsapplikationer, varav de flesta arbetar ute på fältet. Organisationen behöver sömlös integration mellan sina IT-tjänster och har höga säkerhetskrav. Genom att använda molnet som plattform förbättras samarbetet och den interna kunskapsutbytet mellan anställda runt om i världen.

Flyktninghjelpen-i-skyen-med-Okta

Läs mer om samarbetet mellan NRC och Cloudworks:

Okta som grund
Grunden för NRC:s IT-infrastruktur är Okta sin lösning för Identity Management. Förutom ökad säkerhet bidrar lösningen till en användarvänlig och effektiv vardag för både IT-avdelningen och övriga medarbetare. Bland annat behöver de inte logga in individuellt på varje applikation tack vare Oktas centrala inloggningsportal med Single Sign-On.

En bot som effektiviserar utsändning
NRC effektiviserar utsändningen av sina akutgrupper under humanitära kriser med hjälp av en bot som Cloudworks har utvecklat.

Lösningen bidrar till att minska förseningar samt öka kvaliteten och tillförlitligheten i processerna och är viktig för att se till att utsända experter snabbt kan bli operativa och få kontakt med lokala team.

Många av våra anställda arbetar i krisområden och är beroende av mobila och säkra lösningar. Okta Identity Management-lösningen, som Cloudworks har levererat, förenklar vardagen för våra 7 500 anställda och är grunden för vårt molninitiativ.

Mads Grant, ICT Manager, NRC

Kontakta oss för att diskutera dina behov, lösningar och möjligheter inom digital identitet och molnsäkerhet. 

Boka ett möte med Max Rosencrantz