Väd är Single Sign-On (SSO)?

Väd är Single Sign-On (SSO)?

SSO hjälper till att stärka åtkomstkontrollen, förenkla processer och användarvänligheten under arbetsdagen och sparar din organisation tid och pengar. Men vad är det egentligen?

Vad är Single Sign-On?

De flesta verksamheter är beroende av många olika applikationer och system under en arbetsdag. Detta leder till en mer komplex användarhantering och ställer högre krav på säkerheten.

SSO gör det möjligt för användare att logga in med samma konto och direkt få tillgång till olika system, webbplatser och applikationer. Det betyder att du slipper hålla reda på flera olika användarnamn och lösenord för olika tjänster – allt du behöver är en enda kombination av användarnamn och lösenord.

Med SSO kan användare enkelt och säkert hoppa mellan olika plattformar utan att behöva logga in gång på gång. Det sparar tid och skapar en mer effektiv arbetsdag.


Ved är SSO?

 

Fördelarna med SSO

Single Sign-On kan göra en betydande skillnad i de dagliga rutinerna för anställda och andra användare av din verksamhets system och samtidigt förbättra säkerheten. Här är hur:

  Undvik besväret med att komma ihåg flera användarnamn och lösenord
Genom att införa SSO behöver användarna inte längre hålla reda på flera olika användarnamn och lösenord. Detta leder till färre misslyckade inloggningsförsök och lösenordsåterställningar, vilket sparar tid och minskar frustrationen för både anställda och IT-avdelningen.

 En förbättrad användarupplevelse
Om anställda använder flera olika applikationer under en arbetsdag kommer implementeringen av SSO snabbt att visa sig vara en effektiv investering som skapar en smidigare arbetsdag och en förbättrad användarupplevelse.

  Ökad säkerhet mot phishing och identitetsstöld
Genom att samla åtkomstkontrollen kan SSO effektivt skydda mot potentiella phishing-attacker och identitetsstöld. Phishing-attacker är ett av de vanligaste cybersäkerhetshoten där angriparna försöker lura till sig konfidentiell information från intet ont anande användare. SSO minskar risken för sådana attacker genom att begränsa antalet gånger som inloggningsuppgifter behöver anges, vilket ökar säkerheten för användarna och minskar risken för att informationen blir komprometterad.

  Säker användaråtkomst
SSO ger dig omedelbar insikt i vilka användare som har tillgång till vilka applikationer och var de får tillgång ifrån. På så sätt kan din verksamhet snabbt reagera på eventuella misstänkta aktiviteter och minimera risken för obehörig åtkomst till dina system.

Riskerna med SSO

Trots de många fördelarna med SSO är det viktigt att vara medveten om riskerna om det inte hanteras eller implementeras korrekt.

Eftersom ett enda lösenord ger tillgång till flera system kan en kompromettering av SSO-inloggningsuppgifterna potentiellt ge en angripare tillgång till alla användarens anslutna applikationer och data.

Därför är det viktigt att du och din verksamhet är medvetna om utmaningarna och gärna implementerar ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda verksamheten, som beskrivs i nästa avsnitt.

Riskerna med SSO

 

Kompletterande säkerhetsåtgärder för SSO

För att ytterligare stärka säkerheten kan din verksamhet med fördel kombinera SSO med multifaktorautentisering (MFA).

MFA förstärker säkerheten genom att kräva att en användare bekräftar sin identitet genom flera faktorer innan åtkomst ges. Det kan vara en kombination av något som användaren vet (ett lösenord) med något som användaren äger (en enhet för att ta emot en kod) eller med något som är unikt för användaren (biometri som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning).

Utöver MFA är det en effektiv säkerhetsåtgärd att kontrollera när och var användarna kan få åtkomst. Genom att implementera geografiska och tidsbaserade begränsningar för åtkomst kan din verksamhet effektivt förhindra obehörig åtkomst från ovanliga platser eller vid ovanliga tidpunkter.

Det rekommenderas också att regelbundet granska åtkomstkontroll och autentiseringsprocesser. Detta säkerställer att din verksamhets säkerhetsåtgärder alltid är uppdaterade och effektiva.

Är SSO samma sak som en lösenordshanterare?

SSO och lösenordshanterare hjälper båda till med åtkomst till flera system och applikationer, men de fungerar olika. En lösenordshanterare hjälper till att spara dina lösenord, medan SSO underlättar processen genom att du kan använda samma konto för flera olika applikationer. Detta minskar behovet av att ha flera lösenord sparade.
SSO och IAM

 

Identity and Access Management (IAM) och SSO

SSO spelar en viktig roll inom Identity and Access Management (IAM), som omfattar hanteringen av identiteter och alla aspekter av användaråtkomst i din verksamhet. Genom att bekräfta användaridentiteter och tilldela lämpliga åtkomstnivåer passar SSO bra in i en övergripande IAM-ramverk. Det bidrar till att förenkla och säkra inloggningsprocesser, vilket gör det lättare att hantera åtkomsträttigheter över olika system och applikationer.

Det rekommenderas att implementera SSO tillsammans med aktivitetsloggar, åtkomsthanteringsverktyg och processer som övervakar användarbeteende. Dessa är viktiga verktyg för att upprätthålla säkerheten och effektiviteten i åtkomsthanteringen eftersom de ger insikt i vilka användare som får åtkomst till vilka resurser och när det sker.

3 överväganden vid implementering av SSO

För att uppnå en lyckad implementering av SSO är det bra att överväga följande:

  1. Integration med befintliga system: En viktig övervägning vid implementeringen av SSO är hur man säkerställer en smidig integration med din verksamhets befintliga IT-infrastruktur. Det är viktigt att säkerställa att SSO-lösningen är kompatibel med olika operativsystem, databaser och applikationsplattformar.
  2. Skalbarhet: SSO-lösningen måste kunna skaleras i takt med att din verksamhet får fler användare och applikationer över tid. Detta kräver en robust serverkapacitet och förmågan att hantera en stor mängd autentiseringsförfrågningar utan att kompromissa med prestandan.
  3. Användarupplevelsen: Om SSO inte implementeras korrekt kan det resultera i irritation och förvirring bland användarna, särskilt om det uppstår många inloggningsproblem eller om systemet är svårt att navigera i. Därför är det avgörande att fokusera på en användarvänlig gränssnitt och säkerställa att användarna får tillräcklig utbildning i SSO-lösningen.

SSO

Välj rätt SSO-lösning

Vi står redo att hjälpa till att hitta den rätta SSO-lösningen för din verksamhet!

   Boka ett möte här!