BeyondTrusts privilegierade åtkomsthantering (PAM)

 

BeyondTrusts PAM-lösningar ger organisationer möjlighet att hantera och övervaka åtkomsten till kritiska system och applikationer, samt autentisering, auktorisering, åtkomstkontroll och rapportering.

På så sätt hjälper lösningarna organisationer att uppfylla regleringskrav, förbättra säkerheten och minska risken för cyberattacker.

NÅGRA AV BEYONDTRUSTS VIKTIGASTE PRODUKTER

BeyondTrust Privileged Remote Access 

BeyondTrust Privileged Remote Access är en omfattande PAM-lösning som gör det möjligt för organisationer att säkra och kontrollera fjärråtkomst till kritiska system och känslig data. Den ger säker fjärråtkomst för privilegierade användare, såsom systemadministratörer och tredjepartsleverantörer, för att få tillgång till och hantera system och applikationer.

Lösningen erbjuder även en hög nivå av övervakning och revision, så att administratören kan se vilka som har fått åtkomst till vad och vad de har gjort under tiden de var inloggade på systemet.

 

Organisationer som har många externa eller mobila användare, eller som behöver säkra åtkomst till kritiska system från olika enheter och platser, har särskild nytta av BeyondTrust Remote Access. 

BeyondTrust Remote Support 

BeyondTrust Remote Support ger IT-support och administratörer möjligheten att ansluta till externa enheter för att lösa tekniska problem och erbjuda support.

Lösningen använder en säker anslutningsteknik för att etablera en koppling mellan teknikerns dator och den externa enheten. Genom verktyg som fjärrstyrning, filöverföring, chatt och video kan supporten se och kontrollera den externa enheten och ge hjälp på samma sätt som om de vore fysiskt närvarande.

BeyondTrust Remote Support erbjuder också säkerhet och efterlevnad med funktioner som loggning och övervakning av anslutningar och aktiviteter samt ger en fullständig revisionshistorik av all supportverksamhet.

 

Organisationer som har många olika enheter och platser och som behöver ge snabb och effektiv support till användare oavsett deras fysiska plats har särskild nytta av BeyondTrust Remote Support.

Endpoint Privilege Management

Privilege Management for Windows/Mac/Linux gör det möjligt att ta bort lokala administratörsbehörigheter eller åtkomst till Root-konton samt att upprätthålla dynamiska minimiåtkomsträttigheter på Windows, Mac och Linux. Detta hjälper till att förhindra skadlig programvara och phishing-attacker samt att få kontroll över applikationer som används utan att det påverkar produktiviteten.

Lösningen möjliggör för en administrering av slutpunkter enligt principen Zero Trust.  

Organisationer som använder sig av Endpoint Privilege Management från BeyondTrust får en lösning som erbjuder användare tillräckliga lokala behörigheter för att utföra sina uppgifter och inget mer. Dessutom har lösningen en fullständig loggning och revisionslogg över aktiviteter, vilket förenklar granskning av händelser och analys av dessa.

BeyondTrust Password Safe

BeyondTrust Password Safe erbjuder ett säkert och centraliserat sätt att hantera och säkra lösenord och annan autentiseringsinformation för IT-system och applikationer.

Lösningen har funktioner för att upptäcka och hantera lösenord, SSH-nycklar, certifikat och andra autentiseringsdetaljer. Den erbjuder även automatiserad hantering av lösenord och rotationsprocesser för att säkerställa att de regelbundet uppdateras och ändras.

BeyondTrust Password Safe erbjuder också en rad säkerhetsfunktioner för att skydda lösenorden och autentiseringsdetaljerna. Detta inkluderar flerfaktorsautentisering, anpassade åtkomstregler och godkännanden, rollbaserad åtkomst, samt loggning och rapportering av aktiviteter.

För en holistisk ansats till säkerhet och hantering av privilegierad åtkomst kan BeyondTrust Password Safe också integreras med andra BeyondTrust-lösningar som BeyondTrust Privileged Remote Access och BeyondTrust Privileged Access Management.


Organisationer som behöver hantera och skydda lösenord och autentiseringsdetaljer för ett stort antal system och applikationer, och som vill undvika manuella och osäkra processer för detta, har särskild nytta av denna lösning.

TJÄNSTER VI ERBJUDER INOM BEYONDTRUST

Lösningsarkitektur

En välutformad lösningarkitektur säkerställer att den nya PAM-lösningen passar in i företagets befintliga teknologilandskap. Våra företags- och lösningarkitekter tar hänsyn till företagets krav för att utveckla en realistisk plan mot bättre identitetshantering och ökad säkerhet. På detta sätt identifierar vi kostnaderna och fördelarna med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi.

IAM konsult Rimpel jobber

Implementation och onboarding

Vi konfigurerar BeyondTrust för produktion, integrerar med kundens driftsmiljö och applikationer samt stödjer användarinförandet. Våra erfarna projektledare och arkitekter kartlägger befintlig driftsmiljö och applikationer och utarbetar en implementeringsplan som tar hänsyn till kundens situation och behov. Vi tar över implementeringen av tjänsten inom organisationen och säkerställer en bra användarupplevelse genom utbildningsmaterial och e-lärande.

Support och förvaltning

Vi hjälper organisationen med förvaltning och vidareutveckling av lösningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • PAM-support för ad hoc-assistans vid fel
  • PAM DevOps, kostnadseffektiv och förutsägbar vidareutveckling av lösningen
Ladda ner BeyondTrusts whitepaper om NIS2 och PAM

Om du är intresserad av att veta mer om möjligheterna med BeyondTrusts PAM-lösningar, är du välkommen att boka ett möte.

Klicka här för att boka ett möte i Max Rosencrantz kalender.

BeyondTrust_LOGO

För ytterligare information om vår samarbetspartner, se beyondtrust.com