SIGNICAT DIGITAL IDENTITY HUB

Med elektroniskt ID (e-legitimation) kan kunder bevisa sin identitet på ett välbekant sätt och denna lösning används allt oftare för att säkra digitala processer. Det finns ett antal leverantörer av elektroniska ID i Europa, var och en med olika krav för att integrera sin tjänst. Signicat integrerar med över 30 av dem. Tillsammans med Cloudworks säkras autentiserings- och identitetskontrollprocesser genom t.ex. digital onboarding, registreringsformulär och e-signaturprocesser.

+ fler leverantörer av e-legitimationer i Norden, Benelux och DACH

TJÄNSTER SOM VI ERBJUDER INOM SIGNICAT

Förhindra bedrägerier med Cloudworks Identity Proofing

Digital onboarding till tjänster för nya anställda i ett företag och nya kunder eller medlemmar i en tjänst är osäkert i sig så länge vi endast förlitar oss på den information som individen lämnar. Med Cloudworks Identity Proofing förhindrar din organisation bedrägerier och obehörig åtkomst i samband med verifiering av din nya användares identitet.

 

Läs mer om Cloudworks Identity Proofing

Lösningsarkitektur

En bra lösningsarkitektur säkerställer att din nya IAM-lösning passar in i företagets befintliga tekniklandskap. Våra företags- och lösningsarkitekter tar hänsyn till dina företagskrav och utvecklar en realistisk plan för bättre identitetshantering och ökad säkerhet. Vi identifierar på så sätt kostnaderna och fördelarna med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi.

 

Lars

Implementering och onboarding

Vi konfigurerar Signicat för produktion, integrerar lösningen med kundens driftsmiljö och applikationer och hjälper till med onboarding av användare. Våra erfarna projektledare och arkitekter kartlägger den befintliga driftsmiljön och applikationerna och utarbetar en implementeringsplan som tar hänsyn till kundens situation och behov. Vi tar hand om införandet av tjänsten i organisationen och säkerställer en god användarupplevelse genom utbildningsmaterial och e-learning.

Stöd och förvaltning

Vi hjälper organisationen med förvaltningen och vidareutvecklingen av lösningen:

●    Technical Account Manager (TAM)
●    IAM-support för specialhjälp vid fel
●    Kostnadseffektiv och förutsägbar vidareutveckling av ID Proofing-lösningen

Det mänskliga aspekten av digital identitet

John Erik Setsaas, VP för Identitet och Innovation på Signicat, talar om behovet av att veta vem människor är, utmaningarna med lösenord och introducerar eID.

Vill du utforska vad Signicat kan göra för ditt företag? Boka ett möte med Country Manager, Max Rosencrantz.

Klicka här för att boka ett möte med Max