VÅRE TEKNOLOGIOMRÅDER

CW_illustrasjon_IAM

Identity and Access Management (IAM)

En IAM-lösning är ett ledningssystem för att hantera åtkomst baserat på användarnas behov och ansvarsområden, lätt få en överblick över åtkomst till känsliga delar av verksamheten samt automatisera livscykelprocesser för identiteter. Detta säkerställer att rätt person och enhet har tillgång till rätt program, resurser och system vid rätt tidpunkt.
CW_illustrasjon_CIAM

Customer Identity and Access Management (CIAM)

Att ge tillgång till och hantera kunddata på ett säkert och användarvänligt sätt är avgörande för företagets relation till kunderna. En CIAM-lösning kan hantera de flesta aspekterna av kunddatahantering. Lösningen säkerställer en sömlös inloggning över kanaler och tjänster och att kundinformationen alltid är aktuell.
CW_illustrasjon_eID

Identity Proofing & electronic ID (eID)

Konceptet av Identity Proofing handlar om en engångsprocess som verifierar en användares identitet genom en pålitlig identitetsleverantör. Verktyg för identitetsverifiering är till exempel BankID, Vipps eller NemID. När en användares identitet har bevisats autentiseras användaren direkt till IAM-lösningen.
CW_illustrasjon_samarbeidsverktøy

Verktyg för kommunikation och samarbete

Förstärk samarbetet och den digitala dialogen i hela organisationen, oavsett roll, avdelning och plats med Workplace from Meta (tidigare Facebook). De anställda får en röst och chefer når ut till hela organisationen. Att dela med sig av kunskap och stötta varandra blir en naturlig del av arbetsdagen. För de anställda närmare verksamheten genom att riva ner murar och bygga upp gemenskapen.