Proof of Value: Vilka besparingar gör företaget genom att investera i en IAM-lösning?

Proof of Value: Vilka besparingar gör företaget genom att investera i en IAM-lösning?

En IAM-lösning effektiviserar och skyddar din verksamhet, men hur mycket sparar du egentligen? Med en kvantitativ bedömning kan er organisation avgöra om en investering är lämplig och om den bör prioriteras. Med hjälp av vår Proof of Value-analys har du allt du behöver för att fatta ett välgrundat beslut!

Utmaningen med att beräkna hur mycket du kan spara genom att investera i Identity and Access Management (IAM) är att en sådan lösning påverkar så många områden. Det påverkar effektiviteten och de anställdas upplevelse liksom support, IT-styrning och säkerhet.

Det är summan av effektivitetsvinsterna och besparingarna inom varje område som utgör värdet - ofta mycket stora belopp. Analysen kräver dock att man mäter de relevanta faktorerna och analyserar effekterna.

Hur beräknar vi besparingarna?

Värdet av en IAM-lösning omfattar användarvänlig inloggning, effektivitetsvinster genom automatisering och förbättrad säkerhet - och detta kan faktiskt mätas.

Exempel på beräkning:

Single Sign-On (SSO) effektiviserar de anställdas arbetsdag. Med hjälp av siffror från en fiktivt organisation kan vi beräkna följande besparingar:
  • Antal anställda: 500 personer
  • Lönekostnad/timme: 500 kr
  • 8 inloggningar/dag
  • Varje inloggning tar 20 sekunder utan SSO
  • 225 arbetsdagar per år
  • Total kostnad för den tid som läggs ner på inloggningar: 2 500 000 kr
Slutsats: För varje applikation som de anställda inte behöver logga in i sparar organisationen i det här exemplet 2,5 miljoner kronor per år.

Samtidigt undersöker vi hur mycket tid som går åt till MFA-inloggningar, effektivitetsförluster i samband med manuell tillhandahållande av programåtkomst, besparingar som kan uppnås genom integration med organisationens HR-system, förbättring av åtkomstgranskningar och compliance-åtgärder och många fler områden.

Totalt analyserar vi 74 indikatorer. Analysen viktas utifrån er organisations prioriteringar och tar hänsyn till faktorer som branschtillhörighet, arbetskostnader och distinktion mellan organisationens anställda och externa användare. Dessutom jämför vi er organisations situation med liknande organisations erfarenheter för att få ett enkelt referensvärde.

Hur genomförs Proof of Value-analysen?

Inledningsvis håller vi en genomgång med IT-ledningen för att förstå verksamhetens situation och samla in relevanta uppgifter. Efter en analys av den insamlade informationen är vi redo att presentera våra resultat vid nästa möte där vi också överlämnar analysen i form av en skriftlig rapport. Hela processen genomförs inom 3 arbetsdagar.

Vad är fördelarna med denna typen av analys?

En organisation som vill ha en Proof of Value-analys får en översikt över de totala besparingar som man kan förvänta sig om man investerar i en IAM-lösning. Detta ger en solid grund för att jämföra besparingarna med kostnaden för lösningen och för att bedöma hur ett sådant implementeringsprojekt bör prioriteras internt.

Hur mycket kostar en Proof of Value-analys för IAM?

Totalpris för Cloudworks Proof of Value-analys för IAM: 26 000:- exkl. moms

Kontakta oss för att diskutera en Proof of Value-analys för er verksamhet

Totalt analyserar vi 74 indikatorer. Analysen viktas utifrån era prioriteringar och tar hänsyn till faktorer som branschtillhörighet, arbetskostnader och distinktion mellan egna anställda och externa användare. Dessutom jämför vi er verksamhet situation med liknande organisationers erfarenheter för att få ett enkelt referensvärde.

Totalpris för Cloudworks Proof of Value-analys för IAM: 26 000:- exkl. moms