One Identitys totallösning för identitets- och åtkomsthantering

 

  One Identity erbjuder en flexibel och modulär helhetslösning för hantering av identiteter och åtkomster. Lösningen minskar behovet för manuella processer, samlar styrningen av tillgångar och åtkomster, förbättrar kontrollen och genomför verifieringar av åtkomster till kritiska tillgångar.

 

  One Identity Unified Identity Platform förenar Identity Governance and Administration (IGA), Access Management (AM), Privileged Access Management (PAM) och Active Directory Management (AD Mgmt) i en samlad plattform.

 

  Med processflöden, analysverktyg och färdiga integrationer kan One Identity-plattformen öka effektiviteten, kontrollen och säkerheten oavsett om det är i en lokal miljö, i molnet eller i en hybridmiljö.

One Identity garanterar en hög nivå av kontroll och säkerhet med integrerade och flexibla lösningar

ONE IDENTITYS UNIFIED IDENTITY PLATTFORM BESTÅR AV FÖLJANDE PRODUKTPORTFÖLJ

Identity Governance and Administration (IGA)

One Identity Identity Governance and Administration (IGA) garanterar att tillgången till system är korrekt och passande för alla användare, och policys följs och rapporteras.

IGA-produkterna erbjuder avancerad användarhantering och administration i alla miljöer och möjliggör enkel skapelse av realtidsrapporter samt definition av roller och policyer.

Detta säkerställer att verksamheter enkelt kan uppfylla revision- och complianceinitiativ och att ledningen har en tydlig överblick över verksamhetens governance-position.

 

Med One Identity Identity Governance and Administration kan verksamheter effektivt hantera identitetslivscykler, certifiera åtkomster, skapa åtkomstförfrågningar, utföra revisioner, och hantera identiteter kopplade till SaaS-applikationer.

Access Management (AM)

One Identitys Access Management (AM) är en innovativ lösning för att hantera åtkomst i molnet, vilket möjliggör enkel skydd och centralisering av alla applikationer, enheter och användare för verksamheter.

Med Single Sign-On (SSO) och multifaktorautentisering (MFA) uppnås en säker och problemfri åtkomst, och med risk- och kontextbaserad åtkomst anpassas autentiseringskraven flexibelt.

 

One Identitys Access Management erbjuder verksamheter en pålitlig och säker åtkomsthanteringslösning i molnet som skapar en användarvänlig och enhetlig upplevelse med bara ett klick för åtkomst till SaaS och on-premise applikationer från vilken som helst enhet.

Privileged Access Management (PAM)

One Identity Privileged Access Management (PAM) minskar risken för säkerhetsintrång och säkerställer compliance.

Tillgänglig som SaaS eller on-prem-lösning, hjälper PAM med att hantera privilegierade konton över olika miljöer och plattformar med varierande åtkomstnivåer och sessionsövervakning.

One Identitys PAM-portfölj omfattar olika alternativ för att effektivt hantera privilegierade konton, från fullständig kredentialhantering till begränsad åtkomst baserad på Zero Trust- eller Least Privilege-modellen.

 

One Identity Privileged Access Management erbjuder en lösenordshanterare för privilegierade konton, analys och hantering av privilegierade användarsessioner samt hantering av privilegierad åtkomst.

Active Directory Management (AD Mgmt)

One Identity Active Directory Management (AD Mgmt) ger företag möjligheten att bygga en stark grund inom AD-användaradministration och implementera viktiga kontohanteringsfunktioner såsom provisioning, grupp- och rolladministration, lösenordshantering och governance.

 

Med hjälp av One Identity Active Directory Management kan företag förbättra Microsoft Entra ID-migrering, stärka säkerheten och administrationen av hybrid AD-miljöer, utöka AD och Entra ID-administration med governance samt lägga till Unix- och Linux-utvidgningar.

TJÄNSTER VI ERBJUDER INOM ONE IDENTITY

Lösningsarkitektur

En bra lösningarkitektur säkerställer att One Identity-plattformen passar in i ert befintliga teknologilandskap. Våra lösningarkitekter tar hänsyn till verksamhetens olika krav för att utarbeta en realistisk plan mot bättre identitetshantering och ökad säkerhet. På detta sätt identifierar vi kostnaderna och nyttan med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi.

Vi hjälper till med lösningsarkitektur, implementering och support

Implementering och onboarding

Vi gör One Identity-plattformen redo för användning, integrerar den med verksamhetens driftsmiljö och applikationer samt bistår med onboardingen av användare. Våra erfarna projektledare och arkitekter kartlägger det befintliga driftsmiljön och applikationerna och utarbetar en implementeringsplan som tar hänsyn till er situation och behov. Vi ansvarar för utrullningen av tjänsten i organisationen och säkerställer en bra användarupplevelse genom utbildningsmaterial och e-lärande.

Support och förvaltning

Vi bistår organisationen med förvaltning och vidareutveckling av lösningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • IAM Support för ad-hoc assistans vid fel
  • IAM DevOps, kostnadseffektiv och förutsägbar vidareutveckling av lösningen

Om du vill diskutera möjligheter för ditt företag när det gäller Sailpoint är du välkommen att boka ett möte direkt med vår Country Manager.

Klicka här för att boka ett möte i Max Rosencrantz kalender

One Identity logo

För ytterligare information om vår samarbetspartner, se oneidentity.com