Säkerställ en smidig förvaltning av din IAM-lösning med Cloudworks IAM DevOps

Säkerställ en smidig förvaltning av din IAM-lösning med Cloudworks IAM DevOps

Identitets- och åtkomsthantering (IAM) spelar en växande roll när det gäller att minska säkerhetsrisker för företag och effektivisera och automatisera administrativa processer. Inom ett så specialiserat och snabbt expanderande terräng blir tillgången på kvalificerad personal allt knappare. Med Cloudworks IAM DevOps blir hanteringen smidigare och nödvändig kompetens mer lättillgänglig.

Förvaltningen av en IAM-lösning är en kontinuerlig process

För den heltäckande förvaltning av kundens IAM-lösning, använder vi DevOps-metoden som utgångspunkt. Detta för att arbetet med informationssäkerhet och IAM-lösningen är en kontinuerlig process. Företagets behov förändras, tekniken utvecklas och säkerheten måste upprätthållas.

DevOps är en modell som kombinerar utveckling (Development) och drift (Operation). Målet är ett effektivare samarbete mellan de två, mer frekventa lanseringar, snabbare förbättringar och kontinuerlig övervakning av nya lösningar.

DevOps säkerställer smidig utveckling

Cloudworks IAM DevOps bygger på agil utveckling. Det handlar om att bryta ner större utmaningar och behov till mindre projekt med snabba utvecklingsprocesser.

Utvecklingssätten bygger på löpande prioriteringar som är anpassade till företagets utveckling och inkluderar tidiga tester och fokus på användarupplevelsen. Dessutom säkerställs en kontinuerlig uppföljning och förvaltning av lösningarna.

Tillgång till mer expertis

En annan fördel med Cloudworks IAM DevOps är att kunden får tillgång till mer expertis i ett större team. I stället för att anlita en enstaka konsult för en viss tidsperiod anlitar du expertis från ett mångsidigt team efter behov.

Fördelar med Cloudworks IAM DevOps

Det finns många fördelar med IAM DevOps över traditionella konsultkontrakt och intern IAM-förvaltning:

  • Effektivitet: Att ha IAM-förvaltning som en tjänst i stället för att använda interna resurser för att hantera IAM själv gör förvaltningen smidigare och effektivare.
  • Flexibilitet: Leveransmetoden garanterar att arbetet ständigt kan anpassas till verksamhetens behov och omständigheter.
  • Hastighet: Med snabba utvecklingsprocesser och frekventa leveranser är avståndet mellan identifierat behov och implementerad lösning mindre.
  • Stabilitet: Med dedikerad kundsupport, kontinuerlig utveckling och frekventa förbättringar av implementeringarna får företaget en stabil IAM-miljö där eventuella problem löses snabbt.
  • Trygghet: Support, drift och utveckling med hjälp av IAM-experter med omfattande erfarenhet ger ökad cybersäkerhet.
  • Lavere kostnader: Mindre tid går åt till att ändra eller konfigurera projekt. Detta leder också till lägre kostnader.

Cloudworks IAM DevOps-team förstärker kundens befintliga förvaltningssystem och säkerställer förutsägbar och kostnadseffektiv vidareutveckling som bibehåller hög kvalitet.