Cloudworks Cloud Security Framework - Säkerhet i din molnlösning

Cloudworks Cloud Security Framework - Säkerhet i din molnlösning

Molntjänster kräver nya sätt att hantera säkerhet med alla dess aspekter. Cloudworks Cloud Security Framework är utformat för att garantera säkerheten för våra kunders molnlösningar. Ramverket ger en helhetsöversikt och ökar både effektiviteten och säkerheten för molnlösningar.

De många fördelarna med molnbaserade tjänster

Det finns många fördelar med att migrera från lokalt driftad programvara till molnbaserade tjänster. Leverantörer av SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service) lockar dig med bland annat låga uppstartsinvesteringar, sömlös tillgänglighet och ett enkelt sätt att utöka och integrera dina tjänster. De stora leverantörerna av molntjänster lovar stabilitet och skalbarhet. Samtidigt är det mycket oförutsägbart att migrera och köra tjänster i molnet, och för många företag är det svårt att avgöra om de är redo att ta det stora klivet.

Utmaningar i samband med molnlösningar

Organisationer som är vana vid att driva sina lösningar lokalt är ofta oroliga att de ska förlora kontrollen och insynen över sina lösningar och applikationer om de byter till molnlösningar. De oroar sig för över om säkerheten i molnet är lika bra som om den hade byggts lokalt där data aldrig lämnar organisationens nätverk. Vidare uppstår ofta osäkerhet kring hur tillgången till en molnplattform ska vara säker. Molnlösningar kräver en helt annan inställning till säkerhet och verksamheten är ofta tveksamma till att bygga upp expertis kring en helt ny tjänsteleverantör.

Den vanliga prismodellen för betalning av molntjänster är visserligen fördelaktig men utan expertis och ett etablerat system för tilldelning och användning av resurser står många kunder ändå inför oförutsägbara kostnader när de använder molnlösningar. Det är svårt att beräkna resursbehovet och många organisationer betalar mer än de vill och behöver för att köra sina tjänster i molnet. Denna situation är ogynnsam, även för molntjänstleverantörer, eftersom kunderna kan förlora förtroendet för leverantören och välja en annan lösning.

Osäkerheten kring den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller molntjänster är också ett hinder. Organisationer är osäkra på hur de ska följa olika bestämmelser när de uppgifter de behandlar finns i molnet.

Cloudworks’ Cloud Security Framework

För att hjälpa våra kunder att hantera dessa utmaningar och stödja deras övergångsprocess till molnet har Cloudworks utvecklat ett ramverk för att säkerställa säkerheten för molnlösningar - Cloudworks Cloud Security Framework. Det omfattar bl.a. följande områden:

  • NÄTVERK
  • RESSURSER
  • KRYPTERING
  • AUDIT TRAILS
  • SERTIFIKATER
  • SÄKERHETSKOPIERING
  • GDPR & COMPLIANCE
  • ROLLER & ÅTKOMST

Cloudworks Cloud Security Framework är en etablerad och testad styrningsmodell som hjälper dig som kund att utforma en säker arkitektur för din IaaS/PaaS-lösning. Konfigurationer och regelverk som utarbetas av Cloudworks säkerställer lämplig åtkomsthantering och fördelning av resurser till rätt uppgifter. Det säkerställer att information som lagras och behandlas i molnet inte försvinner och behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Genom att implementera ramverket får kunden insyn och förutsägbarhet när det gäller kostnader, resurser, nätverk, certifikat, kryptering, loggning och incidenthantering.

För att på bästa sätt förbereda våra kunder för deras övergång till molnet kartlägger vi deras behov och nuvarande situation och gör en GAP-analys. Analysen visar vilka delar av ramverket vi måste fokusera på för att uppnå önskad säkerhetsnivå och utveckling av molnlösningen.

Vårt ramverk anpassas till kundens situation och behov och beskriver regler, policyer och säker konfiguration. Cloudworks hjälper er med migreringen och införandet av molntjänsten och säkerställer kunskapsöverföringen så att ni självständigt och säkert kan hantera de nya molntjänsterna. 

Passar ramverket er verksamhet?

Cloudworks Cloud Security Framework passar både företag som överväger att övergå till molnet och företag som redan har övergått till molnet och vill ha vägledning och strukturering kring sin lösning. Våra säkerhetsarkitekter har en god förståelse för de utmaningar och krav som är förknippade med migrering till molnet för både privata och offentliga verksamheter.  

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi bäst kan hjälpa er verksamhet att garantera säkerheten för era molnlösningar!