Förhindra bedrägeri med Cloudworks Identity Proofing

Förhindra bedrägeri med Cloudworks Identity Proofing

Digital onboarding till tjänster för nyanställda i ett företag, nya kunder eller medlemmar i en tjänst är till sin natur osäker så länge vi måste förlita oss på informationen från individen. Med Cloudworks Identity Proofing förhindrar din organisation bedrägeri och obehörig åtkomst i samband med verifiering av nya användares identitet.

Vi ser tydligt ett behov av att ställa krav på att nya användare av en digital tjänst måste styrka sin identitet för att förhindra bedrägerier. Samtidigt som fler digitala tjänster görs tillgängliga för kunder – även för partners inom B2B dominerar online bedrägerier nyheterna.

Gartner förutspår att år 2022 kommer 80 % av organisationerna att använda identitetsverifiering som en del av onboardingprocesserna. Det är en ökning från cirka 30 % från dagens nivåer.* Den danska marknaden har accepterat NemID och MitID som standard för säker autentisering. I Norge har BankID accepterats som standard för säker autentisering och Vipps är på god väg mot en liknande position.

Vad är Cloudworks Identity Proofing?

→ Cloudworks Identity Proofing säkerställer att endast användare som har tillhandahållit verifierbar identitetsinformation ges åtkomst.

Konceptet med Identity Proofing är en engångsprocess för att verifiera en användares identitet mot en pålitlig identitetsleverantör. Det finns flera andra leverantörer på marknaden som erbjuder verktyg för identitetsverifiering som Onfido, Signicat och Buypass. I stället för att konkurrera med dessa lösningar kombinerar vår tjänst accepterade identitetsverifieringsmetoder som NemID och MitID med våra kunders IAM-lösningar.

Vår integration säkerställer att:

Rätt användare verifierar sin identitet. Vanligtvis vid första inloggning
Användarprofilen berikas med verifierad information som personnummer och hemadress

När en användares identitet har bevisats, autentiserar denna användare direkt till IAM-lösningen. Efter detta kommer autentiseringen att vara friktionsfri och kostnadseffektiv.

FÖRDELARNA MED CLOUDWORKS IDENTITY PROOFING

Användningen av BankID är accepterad i Norge och Sverige, och på motsvarande sätt för NEMID i Danmark. Alla banker och mobiloperatörer stödjer dessa tjänster, och alla organisationer kan använda dem.

Identifiering kan baseras på exempelvis BankID, SITHS eller Freja eID och är en friktionsfri process som utförs på några sekunder.

Autentisering med BankID, SITHS eller Freja eID krävs endast vid första inloggning. När identiteten har verifierats kommer IAM-plattformen att användas för autentisering, vilket är ännu mer användarvänligt och kostnadseffektivt för företaget.

Hela processen är automatiserad och innebär inga manuella åtgärder från företagets sida.

Företaget kan dessutom få annan personlig information, såsom offentligt registrerad boendeadress och användarens personnummer.

Avvikelser som upptäcks under Identity Proofing kan konfigureras för att förhindra ytterligare onboarding och/eller varna företaget.

Varför digitalisera introduktionen av nya användare?

Företaget kan lita på att framgångsrikt onboardade användare har tillhandahållit tillförlitlig information. Detta möjliggör scenarier baserade på helt digitaliserad onboarding. Till exempel kan anställda registrera sig för åtkomst till sina appar och tjänster vid introduktionen utan att behöva träffas personligen.

Detsamma gäller för externa användare i B2B- eller B2C-scenarier, särskilt där det inte är någon direkt betalning inblandad (eftersom betalningslösningen själva tillhandahåller ett sätt att identitetssäkra). Till exempel där slutanvändare ska tillhandahålla information eller beställa varor och tjänster.

Ett annat uppenbart resultat av digitaliserad onboarding är effektivitet, eftersom hela processen är automatiserad. Det är snabbare och mycket billigare än manuell verifiering.

 

CLOUDWORKS IDENTITY PROOFING I PRAKTIKEN

Identity Proofing

1. En användare försöker autentisera till en tjänst som kräver engångsidentitetskontroll.

2. IAM-lösningen skickar användaren till Cloudworks Identity Proofing. Här utförs auktoriseringen med exempelvis BankID.

3. När den väl har autentiserats med BankID skickas användaren tillbaka till IAM-lösningen för att slutföra sin autentiseringsprocess och får därefter tillgång till tjänsten.

Specifikationer för Cloudworks Identity Proofing

Vår Cloudworks Identity Proofing-tjänst integreras med offentliga identitetstjänster som BankID och Freja eID, och med IAM-lösningarna för våra kunder.

  • Tillhandahålls som en hostad tjänst (SaaS) av Cloudworks
  • Vi integrerar vår Identity Proofing-tjänst med företagets IAM-lösning
  • Ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt som är anpassningsbart med företagets logotyp och guider, leder användaren genom processen.
  • Användaren kan vara en anställd, kund, leverantör, partner etc.

*https://www.gartner.com/smarterwithgartner/key-priorities-for-iam-leaders-in-2021