De ledande Enterprise Identity Governance-lösningar

Saviynt erbjuder de ledande molnbaserade Enterprise Identity Governance-lösningar som skyddar företag genom smart identitetshantering och tillgångsförvaltning.

Saviynt Enterprise Identity Cloud (EIC) levereras som en SaaS-tjänst som kan integreras med ledande molnleverantörer och med servrar i de länder som ditt företag föredrar.

Tjänsten kan hantera åtkomst till alla on-premises och molnbaserade lösningar, och ger dig bättre kontroll över alla åtkomster över olika system. Den består av fem moduler, där IGA-modulen utgör kärnan.

SAVIYNT EIC BESTÅR AV FÖLJANDE MODULER

Identity Governance and Administration (IGA)

IGA-modulen fungerar som ett identitetslager och säkerställer en smidig åtkomst till applikationer och infrastruktur genom automatisering. Den har en kraftfull integrationsmotor med en färdig gränssnitt till de flesta stora system, och det är enkelt att skapa ett gränssnitt till övriga. Systemet ger full insyn i alla konton och åtkomstnivåer som är kopplade till en identitet.

Det inbyggda reglersystemet ger dig full kontroll över vad som händer vid förändringar i persondata från en auktoritativ källa, vanligtvis ett HR-system. Du kan antingen skapa en ny åtkomst, ändra en befintlig åtkomst, ta bort en åtkomst eller starta en ny godkännande- eller informationsprocess.

Systemet är särskilt bra för kvalitetsförbättrande åtgärder som de inbyggda rapporterna och artificiell intelligens, samt möjligheten till regelbundna godkännandeprocesser för chefer och applikationsägare. Detta säkerställer att användarna inte har fler åtkomster än de behöver när som helst.

Third-party Access Governance 

Det blir allt mer utmanande att ge samarbetspartners åtkomst till system. Saviynt erbjuder en effektiv lösning för snabb och smidig onboarding av externa företag och deras användare i systemet. Önskade riktlinjer kan tillämpas på denna användargrupp antingen på samma sätt som interna användare eller på ett annat sätt. Interna sponsorer kan definieras i det externa företaget och rättigheter kan tilldelas nyckelpersoner för att hantera sina egna användare.

Application Access Governance (AAG)

Saviynts lösning för Applikationsåtkomststyrning (AAG) hjälper till att upptäcka och förhindra problem med åtkomst och administration av data i applikationer. Genom analys av Separation of Duties (SoD) och en fördefinierad uppsättning regler skapar lösningen en detaljerad bild av applikationsrisker och säkerställer att reglerna följs över olika applikationer som SAP, Workday, Oracle och andra SaaS- och lokala applikationer.

Saviynts AAG-lösning kan därför ersätta applikationernas egna GRC-moduler och identitetshantering och samla allt under en enda lösning.

Cloud Privileged Access Management (CPAM)

Saviynts molnbaserade PAM-lösning kan enkelt anslutas till både on-premises och molnbaserade system, och ger möjlighet att hantera och övervaka kritiska åtkomster till system och applikationer som tilldelas administratörer eller andra med tillfällig utökad åtkomst.

Lösningen är integrerad med Saviynt IGA vilket ger bra synergieffekter, eftersom alla åtkomster kan ses, hanteras och rapporteras från en enda plats.

Om organisationen redan har en annan PAM-lösning kan Saviynts CPAM-lösning användas i samarbete med den, till exempel CyberArk eller BeyondTrust.

Data Access Governance (DAG)

Genom att upptäcka, analysera och hantera åtkomst till filer med känsliga data kan Saviynts Data Access Governance (DAG) lösning öka säkerheten för organisationen. Lösningen övervakar affärsdata i realtid för att identifiera eventuell obehörig användning och kan automatiskt isolera data, stoppa åtkomst eller ge meddelande till säkerhetsansvariga.

TJÄNSTER VI ERBJUDER INOM SAVIYNT

Lösningsarkitektur

En bra lösningarkitektur säkerställer att den nya molnbaserade Governance-lösningen passar in i företagets befintliga teknologilandskap. Våra lösningarkitekter tar hänsyn till företagets olika krav och utarbetar en realistisk plan mot förbättrad identitetshantering och ökad säkerhet. På så sätt identifierar Cloudworks kostnaderna och fördelarna med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi. 

Alexander S forklarer

Implementering och onboarding

Vi förbereder Saviynt-lösningen för användning, integrerar den med företagets driftsmiljö och applikationer, samt assisterar med användaröverföring. Våra erfarna projektledare och arkitekter kartlägger den befintliga driftsmiljön och applikationerna och utarbetar en genomförandeplan som tar hänsyn till företagets situation och behov. Vi ansvarar för utrullningen av tjänsten i organisationen och säkerställer en bra användarupplevelse genom träningsmaterial och e-lärande.

Support och förvaltning

Vi stödjer organisationen i förvaltningen och vidareutvecklingen av lösningen:

  • Technical Account Manager (TAM)
  • IAM Support för ad hoc-support vid fel
  • IAM DevOps, kostnadseffektiv och planerad vidareutveckling av lösningen

Om du önskar diskutera möjligheterna för ditt företag med Saviynts identitetslösningar är du välkommen att boka ett möte.

  Klicka här för att se tillgänglig tid i kalendern för Max Rosencrantz

saviynt_new_logo

För ytterligare information om vår samarbetspartner, se saviynt.com