FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA AI OCH MASKININLÄRNING

Förutser användarnas behov av åtkomst

Uppnår kontinuerlig compliance

Upptäcker riskfyllt användarbeteende

Anpassar och automatiserar säkerhetspolicyer

Möjliggör autonom identitet

Tar bort komplexiteten och gör identiteten enkel

Kopplar samman och kontrollerar all åtkomst

Tjänsten lär sig och anpassar sig i takt med att affärs- och IT-miljön utvecklas

TJÄNSTER SOM VI ERBJUDER INOM SAILPOINT

Lösningsarkitektur

En bra lösningsarkitektur säkerställer att din nya IAM-lösning passar in i företagets befintliga tekniklandskap. Våra företags- och lösningsarkitekter tar hänsyn till dina företagskrav och utvecklar en realistisk plan mot bättre identitetshantering och ökad säkerhet. Vi identifierar även kostnaderna och fördelarna med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi.

Niko och Alexander

Implementering och onboarding

Våra skickliga konsulter skräddarsyr projektet efter kundens verksamhet och mål och strävar efter att skapa värde för organisationen så tidigt som möjligt. SailPoint Predictive Identity anpassas och integreras med relevanta system och applikationer. Kvalitetssäkring säkerställer att projektprocesserna ger förutsägbara leveranser av hög kvalitet. Längs vägen delar vi med oss av viktig information om relevant funktionalitet och underlättar användarvänlig utbildning.

Stöd och förvaltning

Vi hjälper organisationen med förvaltningen och vidareutvecklingen av lösningen:

●    Technical Account Manager (TAM)
●    IAM-support för specialhjälp vid fel
●    IAM DevOps, kostnadseffektiv och förutsägbar vidareutveckling av IAM-lösningen

Hur går man från Identity Management till Identity Governance?

 

Gratis webbinarium - se det nu!
Vi bjöd in Mikael Wikström, försäljningsingenjör och teknisk rådgivare på SailPoint, för en genomgång av Identity Governance och för att diskutera alternativ om ditt företag redan har en Identity Management-plattform.

Titta på webbinariet nu eller när det passar dig!

Om du vill diskutera möjligheter för ditt företag när det gäller Sailpoint är du välkommen att boka ett möte direkt med vår.

Klicka här för att boka ett möte i Max Rosencrantz kalender