NETIQ BY OPENTEXT-PRODUKTER INOM IDENTITET

Identity Governance och hantering

 • Data Access Governance för att möjliggöra och hantera åtkomst till ostrukturerad data
 • NetIQ Identity Governance för automatiserad granskning och omcertifiering av användaråtkomst
 • NetIQ Identity Manager för automatiserade livscykelprocesser
 

Åtkomsthantering

 • NetIQ Access Manager för Single Sign-On och federation för molnprogram
 • NetIQ Advanced Authentication för multifaktorautentisering
 • NetIQ Secure API Manager för att hantera och skydda åtkomst till företagets API:er
 • NetIQ Risk Service för kontextbaserad autentisering


 

 

Hantering av privilegierade funktioner

NetIQ Privileged Account Manager gör det möjligt för IT att effektivisera och säkra intern operativ åtkomst till kritiska system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höegh Autoliners ökade säkerheten med automatiserad åtkomsthantering

 

Höegh Autoliners har nära samarbete med partners runt om i världen, och en behovsanalys visade att de behövde effektivisera åtkomsthanteringen.

Med en Identity Governance-lösning från NetIQ by OpenText automatiseras åtkomsthanteringen och säkerheten stärks.

 

Läs mer om Höegh Autoliners och automatiserad åtkomsthantering

TJÄNSTER VI ERBJUDER INOM NETIQ BY OPENTEXT

OpenText NetIQ Managed Services

Vi anpassar din verksamhets Okta-lösning efter era specifika behov. Med vår garanterade svarstid på 1 timme året runt, är vi alltid tillgängliga för att lösa eventuella problem, oavsett när de uppstår. Cloudworks' NetIQ Managed Services inkluderar:

 • Success Management: Vi ser till att ni effektivt når era mål och får optimal nytta av OpenText NetIQ-lösningen.
 • Support: Med vår garanterade svarstid på 1 timme dygnet runt, är vi alltid tillgängliga för att lösa eventuella problem.
 • Kickstart: Vi gör en grundlig genomgång av er OpenText NetIQ-lösning och presenterar en rapport med våra rekommendationer till förbättringar.
 • Konsulttjänster: Vi optimerar värdet av OpenText NetIQ-lösningen i din verksamhet.

 

Tjänster vi erbjuder

Lösningsarkitektur

En bra lösningsarkitektur säkerställer att din nya IAM-lösning passar in i företagets befintliga tekniklandskap. Våra företags- och lösningsarkitekter tar hänsyn till dina företagskrav och utvecklar en realistisk plan för bättre identitetshantering och ökad säkerhet. Vi identifierar på så sätt kostnaderna och fördelarna med den föreslagna lösningen och rekommenderar en lämplig implementeringsstrategi.

 

Implementering och onboarding

Vi konfigurerar NetIQ Access Management-sviten för produktion, integrerar den med kundens driftsmiljö och applikationer och hjälper till med att få in användarna i systemet. Våra erfarna projektledare och arkitekter kartlägger den befintliga driftsmiljön och applikationerna och utarbetar en genomförandeplan som tar hänsyn till kundens situation och behov. Vi tar hand om införandet av tjänsten i organisationen och säkerställer en god användarupplevelse genom utbildningsmaterial och e-learning.

Bærum kommun effektiviserar åtkomsthanteringen med IAM DevOps

 

Bærum kommun har ett brett utbud av kommunala tjänster och verksamheter vilket innebär en mycket komplicerad struktur för åtkomsthantering.

Med Cloudworks IAM DevOps och NetIQ-plattformen från OpenText har Bærum kommun äntligen en effektiv åtkomst- och IAM-förvaltning.


Läs mer om Cloudworks IAM DevOps för Bærum kommun

Om du vill diskutera möjligheter för ditt företag när det gäller NetIQ by OpenText är du välkommen att boka ett möte med Max Rosencrantz.


Klicka här för att boka ett möte med Max