Vi säkerställer resultat

Istället för att begränsa oss till en enstaka lösning har vi samlat en portfölj av ledande identitetsprodukter som passar alla olika typer av organisationer. De olika alternativen ger oss bredare expertis och möjligheten att erbjuda den bästa lösningen för er verksamhets specifika behov.

Efter att ha genomfört många framgångsrika IAM-implementeringar har vi full koll på hur man organiserar denna typen projekt och vad som krävs för att säkra en framgångsrik implementering. Vi vet hur man bäst identifierar var kunds unika behov och tillgodoser dem med våra lösningar.

TJÄNSTER VI ERBJUDER

Rådgivning

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till när man väljer en IAM-lösning. Vi hjälper till genom kartläggning och rådgivning så att er organisation kan vara säkert på att den lösning ni väljer är den som har erbjuder det högsta värdet för er.

Våra konsulter erbjuder råd om förvaltning och vidareutveckling, inklusive hälsokontroller, arkitektur och rollmodellering. Dessutom erbjuder vi säkerhetsrådgivning, såsom riskbedömning av IAM-lösningen.

Implementering och utveckling

Våra konsulter har djupgående expertis gällande implementering och utveckling av både molnbaserade och lokala IAM-lösningar samt tillhörande applikationer från ett antal ledande teknikleverantörer.

Vår kunskap om hur denna typen av projekt organiseras och vad som krävs för att säkerställa goda resultat gör att vi kan se till att varje organisations specifika behov identifieras och tillgodoses.

Kristian, Arne

Stöd och förvaltning

När en IAM-lösning väl har implementerats måste den administreras för att fördelarna ska kunna utnyttjas över tid och för att kunna möta framtida behov. Beroende på vilken lösning som har valts kan sporadiska justeringar vara tillräckligt eller så kan lösningen behöva administreras från början till slut.

Våra support- och förvaltningstjänster stärker er verksamhets IT-avdelning genom lösnings- och produktspecifik expertis.