Cloudworks hjälpte NRC med tekniskt införande av Workplace

Cloudworks hjälpte NRC med tekniskt införande av Workplace

Norska flyktingrådet (NRC) är Norges största humanitära frivilligorganisation. Cloudworks har hjälpt dem att integrera Workplace from Meta med Oktas IAM-lösning. Detta underlättar säker och användarvänlig kommunikation och interaktion mellan NRC:s 6 000 anställda och experter.

Cloudworks hjälpte till med det tekniska införandet av Workplace from Meta och onboarding av våra anställda. Lösningen de levererade förenklar inloggningen för våra anställda och automatiserar användarhanteringen.

Peter Schiøler, Special Adviser Knowledge Tech Tech på NRC

Hjälp där behovet är som störst

Norska flyktingrådet är en norsk organisation som hjälper flyktingar över hela världen. Stiftelsen försvarar dessa utsatta människors rättigheter och varnar för orättvisor och nöd. NRC har 6 000 anställda över hela världen. En liten del arbetar på huvudkontoret i Oslo medan de allra flesta arbetar på fältet.

Workplace from Meta

NRC insåg tidigt värdet av social interaktion och är en "early adopter" av Workplace from Meta. Eftersom införandet var beroende på en bra användarupplevelse ville NRC erbjuda "Single Sign-On" för att säkerställa användarvänlig autentisering. Ett annat krav var att automatisera användarhanteringen i Workplace, så att ingen behövde manuellt följa upp skapandet och borttagandet av användaridentiteter och åtkomster i lösningen.

Cloudworks molnarkitekter anlitades därför för att integrera Workplace from Meta med organisationens befintliga Identity and Access Management-lösning från Okta och för att hjälpa till med onboarding av NRC:s anställda.

Idag kan NRC:s personal och experter sammankopplas och samarbeta i en säker Workplace-miljö, vilket gör NRC:s Workplace-installation till en av världens största och mest varierade humanitära kunskapsbaser.

Fundamentet: IAM från Oktan

Cloudworks har tidigare implementerat  Okta sin IAM-lösning (Identity and Access Management) för NRC. Du kan läsa mer om det her. Den marknadsledande lösningen, enligt undersökningsföretaget Gartner, är organisationens molnintegrationsplattform för autentisering med Single Sign-On samt användarhantering av företagets applikationer.

Vi erbjuder ett licenspaket som kombinerar licenser för både Workplace och Okta, och inkluderar hjälp med implementeringen av Oktas identitetshanteringslösning för Workplace. Läs mer om Workplace + Okta här.