8 tips för bättre online säkerhet

8 tips för bättre online säkerhet

Cyberhot utgör en konstant risk för både enskilda individer och verksamheter, och det kan ofta vara svårt att navigera bland de olika online-säkerhetspraxiserna. Därför har vi satt samman 8 råd som kan hjälpa dig och din verksamhet att stärka er online-säkerhet.

1. Förstå vikten av IAM

IAM står för Identity and Access Management och handlar om att styra och övervaka vem som har tillgång till vad. IAM handlar om mer än bara att tilldela åtkomsträttigheter; det inkluderar även en kontinuerlig övervakning och revision av dessa rättigheter för att säkerställa att de förblir lämpliga och säkra. Genom att förstå och prioritera IAM kan du och din verksamhet inte bara förhindra obehörig åtkomst utan även säkerställa att anställda har den tillgång de behöver för att utföra sitt arbete effektivt.

→ Här kan du läsa mer om vad IAM är och varför det är viktigt.

2. Byt till lösenordsfri autentisering

I takt med att vi använder allt fler digitala tjänster, behöver vi hantera en ökande mängd lösenord. Det kan snabbt bli utmanande att hålla reda på dem. Därför väljer många att återanvända lösenord eller att skapa enkla koder som är lätta att komma ihåg. Men det gör lösenorden sårbara.

Med lösenordsfri autentisering slipper du hålla reda på en arsenal av olika och komplexa lösenord. Istället baseras åtkomsten på ansiktsigenkänning, autentiseringsappar eller fingeravtryck. På så sätt blir inloggningsprocessen både snabbare, enklare och säkrare.CW_illustrasjon_security02
 
→ Du kan läsa mer om 5 fördelar med att logga in utan lösenord här. 

3. Tvåfaktorsautentisering  (2FA)

2FA har blivit en standardmetod för många onlinetjänster för att öka säkerheten för användarnas konton. Genom att kombinera något du vet (som ditt lösenord) med något du har (som en engångskod skickad till din mobil), minskar 2FA risken för obehörig åtkomst avsevärt. Även om en cyberbrottsling får tag på ditt lösenord, måste de fortfarande ha tillgång till din andra autentiseringsmetod för att logga in. Det är därför viktigt att aktivera 2FA på alla tjänster som erbjuder det, för att din onlineinformation ska vara bättre skyddad.

4. Kontinuerlig utbildning av medarbetare

Mänskliga fel är ofta den svaga punkten i cybersäkerhet. Även med de mest avancerade tekniska skyddsåtgärderna kan en enskild anställd som klickar på en skadlig länk eller oavsiktligt delar känslig information sätta hela verksamhetens säkerhet över ända. Det är därför avgörande att alla anställda - från ledningen till de nyast anställda - förstår de digitala hoten och hur man identifierar och undviker dem. Regelbundna workshops och träningspass kan därför hjälpa till att hålla allas kunskap uppdaterad.
 
→ Läs mer i artikeln här, som djupdyker i varför varje anställd utgör ett säkerhetshot.

5. Uppdatera regelbundet

Cyberbrottslingar är alltid på jakt efter svagheter i system och mjukvara och utnyttjar dem för att stjäla data. En av de mest effektiva sätten att skydda sig på är genom att regelbundet uppdatera sina program. När utvecklare upptäcker säkerhetsbrister i sin mjukvara, släpper de ofta patchar eller uppdateringar för att åtgärda dem. Om du inte installerar dessa uppdateringar i tid, är det som att rulla ut röda mattan för hackare. Se därför till att ställa in dina system så att de automatiskt kontrollerar och installerar uppdateringar.

CW_illustrasjon_security01-1

6. Utvärdera åtkomsträttigheter

Att ge alla anställda full åtkomst till alla system ökar säkerhetsrisken. Anställda bör endast ha tillgång till det de faktiskt behöver i sitt arbete. Med IAM är det möjligt att regelbundet granska och justera dessa åtkomsträttigheter — särskilt när anställda byter position eller lämnar verksamheten. Det säkerställer en mer målinriktad åtkomsthantering och minskar potentiella hot.
 
→ Läs om 8 saker som du bör överväga när du införskaffar en IAM-lösning.

7. Använd säkra förbindelser 

Man kan snabbt bli frestad att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk, särskilt när man är på resande fot eller arbetar utanför kontoret. Men det kommer med en risk. Offentliga Wi-Fi-nätverk är ofta osäkrade, vilket gör det lätt för illvilliga aktörer att avlyssna trafiken och fånga upp känslig information, såsom inloggningsuppgifter eller kreditkortsinformation. Därför är det en bra tumregel att alltid använda sitt mobila hotspot istället, när du befinner dig utanför hemmet och kontoret. 

Ett annat verktyg för att uppnå en säker förbindelse är att använda en VPN, som krypterar din internetanslutning. Med en VPN passerar din trafik genom en säkrad server innan den når ut till internet, vilket gör det betydligt svårare för obehöriga att fånga upp dina data.

8. Genomför en riskbedömning 

De flesta cyberattacker orsakas av komprometterade konton. Därför är en riskbedömning kopplad till identitets- och åtkomsthantering (IAM) en viktig grund för att skydda din verksamhet. Genom att bedöma och identifiera potentiella sårbarheter och de medföljande konsekvenserna, är det möjligt att implementera skräddarsydda säkerhetsåtgärder som effektivt kan skydda mot hoten. 

En riskbedömning bör inkludera en noggrann genomgång av användarrättigheter, åtkomstpolicyer och autentiseringsprocesser. Dessutom bör du regelbundet omvärdera IAM-rutinerna för att säkerställa att de håller jämna steg med förändringar i din verksamhet och det omgivande hotlandskapet. Med en kontinuerlig ansats till riskminimering hjälper det till att säkerställa att din verksamhets data och aktiviteter förblir skyddade, även när nya hot och utmaningar uppstår.

→ Läs mer här om riskbedömningar och hur Cloudworks kan hjälpa din verksamhet.

 

Boka ett möteMax Rosencrantz

Vill du diskutera möjligheterna med en IAM-lösning för er verksamhet är du välkommen att boka ett möte.

→ Klicka här för att se tillgängliga tider i Max Rosencrantz kalender