Vad är IAM och varför är det så viktigt?

Vad är IAM och varför är det så viktigt?

Digitaliseringen har förändrat sättet vi arbetar. Företagsdata förväntas vara tillgängligt var vi än befinner oss, med snabb och enkel åtkomst på alla enheter. Detta underlättar effektivt arbete och säkerställer företagets produktivitet. Men vad händer med säkerheten?

Informationsdelning och användning av data kännetecknar allt vi gör, och användningen av molntjänster och nya applikationer har blivit en självklarhet. Samtidigt får de anställda mer åtkomst i takt med att de får nya roller och ansvarsområden, och kunder och partner får också i allt större utsträckning tillgång till känslig företagsinformation.  

IT-avdelningen har inte längre samma roll

Som ett resultat av denna utveckling har IT-avdelningen inte längre samma roll och det är inte längre bara deras ansvar att garantera företagets säkerhet. I stället är det en kritisk affärsutmaning i hela organisationen, och det finns ett trängande behov av att införa ett system för identitets- och åtkomsthantering som också tar itu med de utmaningar som ny teknik innebär.

Ett ökande antal allvarliga incidenter som leder till skada på anseende, förlust av känslig information och skadeståndskrav har ökat medvetenheten på detta område. Detta har också lett till strängare lagar och förordningar om hur företag ska övervaka och hantera åtkomst till känslig information, samt införandet av GDPR med nya krav på dataskydd.

Cloudworks_hva-er-IAM

Cloudworks har Nordens främsta expertis inom IAM-lösningar

Vi specialiserar oss på att hjälpa företag att utveckla sin identitetsstrategi, vi genomför Proof of Value och implementerar skräddarsydda IAM-lösningar.

En IAM-lösning (Identity Access Management) är ett system för hantering av informationssäkerhet och är nödvändig för att anpassa åtkomsten utifrån användarnas behov och ansvar, upprätthålla kontroll och överblick över åtkomsten till känsliga delar samt säkerställa automatiserad och regelstyrd kontroll av användare och rättigheter.

Förutom ett ökat fokus på säkerhet i alla delar av företaget har erfarenheten också visat att företaget blir effektivare och minskar kostnaderna genom optimerade affärsprocesser.

Ta kontakt för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa ditt företag att införa en säker IAM-lösning!