Cloudworks: Ulobas plan och arkitektur för migrering till Azure och Office 365

Cloudworks: Ulobas plan och arkitektur för migrering till Azure och Office 365

Uloba planerade att migrera sin produktionsmiljö till Microsoft Azure och Office 365 och bad Cloudworks om råd om rekommenderat tillvägagångssätt och arkitektur för en molnbaserad inloggningslösning.

Vi hanterar mycket av vår IT-infrastruktur på egen hand, men i molnet behövde vi hjälp med att utveckla en plan och hybridarkitektur samt praktisk hjälp med integrationen av Microsofts onlinetjänster. Cloudworks specialisering inom moln och säkerhet var perfekt för oss.

Tom Losnedahl, CIO

Arbetsgivare för 6 000 assistenter

Uloba - Independent Living Norway, är en ideell organisation som arbetar för att funktionshindrade personer ska kunna delta i alla delar av samhället. Sedan 1991 har Uloba fört konceptet med medborgarstyrd personlig assistans (BPA) till Norge och är arbetsgivare för nästan 6 000 assistenter som anställs av deras 1 000 medlemmar med assistansbehov.

Integration i molnet och åtkomsthantering

Cloudworks underlättade en tvådagars workshop med kundens IT-ledning och utvecklare med fokus på molnintegration, identitetshantering och säkerhet. Målet var att diskutera möjligheter och klargöra krav för Ulobas planerade övergång till molntjänster. Microsofts molntjänster skulle till exempel möjliggöra ökad självbetjäning och enklare hantering av externa användare - båda viktiga mål för Uloba. Å andra sidan skulle övergången till en molnbaserad användarkatalog ställa krav på bland annat datakvalitet, struktur och användarnas arbetsutrymmen.

Interna specialiserade tillämpningar som utvecklats internt

Flera av Ulobas egenutvecklade applikationer använde den befintliga lösningen för inloggning och rättighetshantering, och vid övergången till en molnbaserad lösning var man tvungen att ta hänsyn till detta. Här var det nödvändigt att titta på de tekniska detaljerna: Hur integreringarna utfördes, vilka protokoll som användes och vilken information som tillämpningarna förlitade sig på. Cloudworks använde sin omfattande erfarenhet av autentiserings- och federationsteknik för att hjälpa Uloba att planera de nödvändiga anpassningarna.

Praktisk hjälp

Efter att ha utarbetat planer och arkitektur hjälpte Cloudworks till med att inrätta en hybridmiljö där Office 365 och Microsoft Azure integreras med kundens lokala infrastruktur. Detta gör att Uloba är redo att påbörja migreringsprocessen så fort organisationen är redo.