Microsoft Azure och Cloudworks Cloud Security Framework för NRC

Microsoft Azure och Cloudworks Cloud Security Framework för NRC

Genom att använda molnet som plattform förbättras samarbetet och det interna kunskapsutbytet bland NRC:s personal runt om i världen. Säkerhet är en viktig del av molnet, och med Microsoft Azure och Cloud Security Framework från Cloudworks hålls NRC:s resa till molnet säker.

Flyktninghjelpen (NRC)

Norska flyktingrådet (NRC) är en oberoende humanitär organisation som hjälper flyktingar. NRC försvarar dessa drabbade människors rättigheter, sprider kunskap och varningar om orättvisor och nöd och pushar världsledare till att respektera rättigheterna för dessa människor. NRC har 6 000 anställda över hela världen. De flesta arbetar lokalt där deras hjälp behövs, och en liten del arbetar på huvudkontoret i Oslo.

En säker molnplattform

NRC använder många av Microsofts tjänster, som Office 365 och Active Directory, i sitt dagliga arbete. De behövde sömlös integration mellan tjänsterna och hade höga säkerhetskrav. Valet av Microsoft Azure som molnplattform var därför självklart. Microsoft Azure garanterar säkerheten i fysiska datacenter och kontrollerar åtkomsten till data. Det är dock användaren som måste införa lämpliga säkerhetskontroller och använda säkerhetstjänsterna för att hålla data och applikationer säkra. Cloudworks anlitades för att hjälpa NRC med denna uppgift.

Cloudworks’ Cloud Security Maturity Model

Det var först viktigt att förstå NRC:s behov och få en bra överblick över organisationens befintliga nivå av säkerhetskontroller. Cloudworks genomförde en GAP-analys och bedömde kundens säkerhetsmognad enligt Cloudworks Cloud Security Maturity Model. Modellen identifierade NRC:s nuvarande nivå och gav en bra grund för att planera den framtida utvecklingen mot en utvecklad säkerhetsmodell.

Cloudworks’ Cloud Security Framework

Baserat på den identifierade säkerhetsnivån och NRC:s behov implementerade Cloudworks ramverket för molnsäkerhet – Cloud Security Framework. Ramverket omfattar rekommenderad konfiguration av Azure för NRC:s tjänster, säkerhetskrav för nätverket, datalagring, tilldelning av roller, åtkomst, certifikat, kryptering, loggning och incidenthantering.

En solid grund för fortsatt utveckling

Cloudworks hjälpte också NRC att utveckla intern kunskap om Cloud Security Maturity Model och Cloud Security Framework. Detta hjälper NRC att genomföra befintliga och framtida tillämpningar utan att behöva oroa sig för vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. De stärker därmed sin egen säkerhetsmognad, anpassar säkerhetsstrategin till sina behov och vidareutvecklar tjänster i Azure på ett säkert sätt.

När vi började köra tjänster i Microsoft Azure var det viktigt för oss att göra rätt från första början. Med hjälp av Cloudworks och deras Cloud Security Framework har vi nu ett ramverk som är skalbart samtidigt som vi behåller kontrollen över de olika tjänsterna och tredje parterna.

Mads Grandt, Specialist Adviser Global ICT Operations på NRC