Bærum kommun effektiviserar åtkomsthanteringen med IAM DevOps

Bærum kommun effektiviserar åtkomsthanteringen med IAM DevOps

Med Cloudworks IAM DevOps och NetIQ-plattformen från Micro Focus har Bærum kommun en effektiv åtkomst- och identitethanteringslösning.

Bærum kommune

 

Bærum kommun är en förortskommun till Oslo och ligger i Viken fylke. Kommunen är Norges femte största kommun befolkningsmässigt. Identitets- och åtkomsthantering omfattar 12 000 anställda och 17 500 elever.

Tidskrävande manuella processer

Som alla kommuner har Bærum ett brett utbud av kommunala tjänster och verksamheter vilket innebär en mycket komplicerad åtkomststruktur. De åtkomster som till exempel en gymnasielärare behöver är helt olika från de åtkomster som en sjuksköterska behöver.

För Bærums kommun resulterade detta i enormt tidskrävande manuella processer, och det kunde ta lång tid från det att en anställd började arbeta tills han eller hon hade alla nödvändiga åtkomster. Det fanns ett behov av att automatisera så mycket av processerna som möjligt och effektivisera resten.

Brist på kompetens

Kommunen hade svårt att genom traditionella konsultkontrakt hitta tillräckligt med resurser med rätt kompetens. Med både vissa omedelbara behov som behövde åtgärdas på kort sikt och behovet av en mer långsiktig strategi behövde kommunen en ny leveransmodell.

Smidigare förvaltning och mer kompetens

Lösningen för kommunens kompetens- och strategiutmaning var Cloudworks IAM DevOps. Istället för att anlita specifika konsulter för en överenskommen tidsperiod har kommunen tillgång till ett större, tvärvetenskapligt team, där de olika specialiserade resurserna bidrar efter behov.

Cloudworks IAM DevOps bygger på principen om agil utveckling, som innebär att större behov delas upp i mindre leveranser, med korta och snabba utvecklingscykler. Utvecklingsvägarna bygger på löpande prioriteringar som anpassas till verksamhetens utveckling.

För Bærum kommun innebär detta övergripande strategiska mål som fastställs varje halvår och utvecklingsprocesser som pågår två veckor i taget. Detta ger en helt annan flexibilitet än med långsiktiga utvecklingsprocesser, eftersom man varannan vecka kan justera prioriteringar och fokus om något är brinnande. Samtidigt ger det kontinuerliga och snabba leveranser med konkret användarvärde på vägen.

Skjermbilde 2022-02-01 kl. 09.39.18

Delar av teamet från vänster: Ragnar Storstrøm, Martin Arne Steinmo, Anders Skjønhaug, Håvard Hattestad, Petter Fauske och Dagfinn Herum.

Automatiserad rollbaserad åtkomsthantering

DevOps-teamet började snabbt arbeta med att leverera rollbaserad åtkomsthantering med Micro Focus sin NetIQ-plattform. Genom att hämta så mycket information som möjligt från HR-system och andra datakällor om den nyanställdes roll, arbetsplats och startdatum beviljas upp till 80 procent av de åtkomster som de behöver automatiskt från dag ett.

För att hantera de åtkomster som inte kan automatiseras får de anställda tillgång till en portal där de kan ansöka om de åtkomster de behöver. Portalen ger en tydlig ansvarsfördelning i form av ett godkännandeflöde. På så sätt kan chefer och arbetsledare närmast den anställde säkerställa godkännandet - istället för en IT-avdelning som inte har möjlighet att veta vilka åtkomster som faktiskt behövs.

Behov av fortlöpande förvaltning

NetIQ-plattformen från Micro Focus är mycket flexibel och kan anpassas helt och hållet till kundens behov. Plattformen är on-premise och ansluts till kommunens många äldre och tunga on-premise-lösningar.

Att ha en sådan infrastruktur ökar också behovet av specialiserad och löpande uppföljning och förvaltning samt tillgång till omedelbar expertis vid behov.

Med Cloudworks IAM DevOps-metodik får Bærum kommun både de innovativa och flexibla utvecklingsbehoven täckta, samt stabiliteten och säkerheten hos en effektiv och specialiserad förvaltare.

Artikelns huvudbild är tagen av Camilla Wiik.