Höegh Autoliners ökade säkerheten med automatiserad åtkomsthantering

Höegh Autoliners ökade säkerheten med automatiserad åtkomsthantering

Med en Identity Governance-lösning (IGA) från Micro Focus har Höegh Autoliners effektiviserat åtkomsthanteringen och förbättrat säkerheten för sina egna anställda och partners.

Global organisation

Höegh Autoliners är en ledande global leverantör av transport- och logistiktjänster inom segmentet Roll-on-Roll-off (RoRo). Företaget består av 450 anställda och har sitt huvudkontor i Oslo, Norge. 

Utmanande åtkomsthantering

Anpassningar av leveransmodellen har påverkat det sätt Höegh Autoliners arbetar idag. Företaget har lagt ut många operativa uppgifter på marknaden och arbetar nära integrerat med agenter runt om i världen. Endast anställda hos dessa agenter som faktiskt arbetar med Höegh ska ha tillgång till företagets affärssystem, främst av sekretesskäl.

Distribuerad åtkomsthantering

Med många agenter och ännu fler anställda hos dessa aktörer blev arbetet med åtkomsthantering alltmer utmanande. En behovsanalyse visade att företaget ville effektivisera åtkomsthanteringen och öka säkerheten. Lösningen blev därför att göra agenterna ansvariga genom att låta dem kontrollera vilken tillgång deras anställda har till Höegh Autoliners affärssystem. Tillträdena är beroende av de uppgifter som den enskilda medarbetaren ska utföra och inom det säkerhetssammanhang som Höegh Autoliners har tilldelat agenten.

Standardisering av åtkomster

Åtkomsterna standardiserades utifrån modellen Role-Based-Access-Control som kopplar åtkomsterna till användarens uppgifter och ansvarsområden. För Höeghs globala organisation bidrar samma roller och regler för alla aktörer till förenkling och skalbarhet.

Governance campaigns garanterar sekretess

För att garantera sekretess vid alla tillfällen måste aktörer regelbundet omcertifiera åtkomsten för sina anställda. Denna omcertifiering organiseras som så kallade Governance campaigns. Dessa genomförs på ett automatiserat sätt, med personalansvariga som bekräftar eller nekar befintlig åtkomst. Eventuella ändringar genomförs omedelbart och utförandet av själva Governance-kampanjen loggas för senare referens. På detta sätt dokumenterar Höegh sina pågående säkerhetsinsatser.

Automatisering garanterar sekretess och effektivitet

Automatiserad åtkomsthantering ger många fördelar, bland annat förbättrad säkerhet. När identitetsändringar görs manuellt kan det vara lätt att glömma att åtkomst inte bara ska beviljas utan också tas bort. Ett automatiserat system säkerställer att en användare har tillgång baserat på sin position och sina faktiska behov. Med automatiserad åtkomsthantering säkerställer Höegh sekretess och effektiviserar on- och offboarding-processerna.

Teknologi: NetIQ by OpenText