IDM-behovsanalys för Höegh Autoliners

IDM-behovsanalys för Höegh Autoliners

Höegh Autoliners ville förbättra samarbetet med sina externa partners och anlitade Cloudworks för att ta reda på hur IT kunde hjälpa till. Nu har företaget en konkret digitaliseringsstrategi som kommer att öka säkerheten och förenkla hanteringen.

Cloudworks insikter om säkerhet, åtkomsthantering och automatisering har varit avgörande för att identifiera förbättringsområden och möjligheter i våra administrativa processer.

Vegar Bøthun, CIO på Höegh Autoliners

Global organisation

Höegh Autoliners är en ledande global leverantör av transport- och logistiktjänster inom RoRo-segmentet (Roll-on Roll-off). Organisationens 400 anställda är fördelade på 20 kontor runt om i världen med huvudkontor i Oslo.

Automatisering = effektivitetsvinster

Analysprojektet byggde på hypotesen att en automatisering av användarskap av till exempel externa agenter skulle spara arbetstid, leda till standardisering och undvika väntetider.

En förutsättning för att planera automatiseringen var en analys av organisationens struktur och nyckelprocesser för att identifiera användarprofiler och hur dessa skulle skilja sig från varandra.

Ingen organisation är den andra lik, och det var viktigt att komma fram till ett lämpligt antal roller. Inte för få så att de blir för allmänna, men inte heller för många så att de blir svåra att hantera i längden.

Säkerhet

Vem har åtkomst till vad och vem har godkänt åtkomsten?

Höegh begärde ett förslag till ett säkerhetskoncept som skulle ge affärssidan de nödvändiga verktygen för att besvara dessa frågor. En sådan delegering av grundläggande säkerhetsbedömningar till avdelningschefer och underleverantörer skulle bidra till att öka medvetenheten och därmed säkerheten. Analysprojektet rekommenderade förfaranden och teknik som skulle kunna uppnå detta mål.

Teknisk analys

När behovet av automatisering hade identifierats var nästa steg att bedöma möjligheterna till praktiskt genomförande. Detta innebar en teknisk analys av de viktigaste tillämpningarna. Hur skulle integrationen genomföras och hur mycket arbete skulle den kräva? Vilka tillämpningar skulle löna sig att inkludera i automatiseringen?

Denna del av analysen var avgörande för att få en överblick över vad som skulle vara en realistisk ambitionsnivå. Slutrapporten gav svar på dessa frågor och skapade därmed en bra grund för en efterföljande anskaffningsprocess.