Vad är best-of-breed, och hur gör man det till en framgångsrik IAM-strategi?

Vad är best-of-breed, och hur gör man det till en framgångsrik IAM-strategi?

Allt fler företag följer en "best-of-breed"-strategi när de väljer IT-lösningar och applikationer. Vad betyder det egentligen, och hur kan en IAM-lösning underlätta en mer optimal strategi?

Vad är en "best-of-breed"-strategi?

En "best-of-breed"-strategi handlar om att välja den bästa mjukvaran och applikationen av sin typ, oavsett leverantör. Till exempel kan en applikation för  kommunikation komma från en annan leverantör än den för dokumenthantering, medan en tredje leverantör tillhandahåller HR-systemet.

Denna strategi står i kontrast till en så kallad "best-of-suite"-strategi, som handlar om att välja den bästa totalleverantören av de applikationer eller funktioner företaget behöver. Typiska exempel är Microsoft Office365, Oracle och SAP.

Hvad er fordelen ved en "best-of-breed"-strategi?

Den största fördelen med en "best-of-breed"-strategi är att organisationen får de allra bästa tillämpningarna för sina behov inom varje segment. Dessutom ger det också mer utrymme för flexibilitet. Om man önskar ersätta någon av lösningarna finns det ingen risk för efterföljande problem med applikationer som är beroende av varandra för att fungera.

Genom att följa en "best-of-suite"-strategi kommer det att finnas enskilda applikationer som inte anses vara de bästa på marknaden eller som inte fungerar optimalt för verksamheten. En totalleverantör kommer inte att kunna vara bra på allt. Organisationen får dock en bra överblick, samt välintegrerade applikationer som interagerar sömlöst över varandra.

En IAM-lösning möjliggör det bästa av två världar

Organisationen måste väga för- och nackdelar mot varandra vid val av strategi, men tänk om det fanns möjlighet att få det bästa av två världar? Med en IAM-lösning (Identity and Access Management) kan du få många av samma fördelar från en "best-of-suite"-strategi som från en "best-of-breed".

  1. Översikt över alla applikationer
    Med många olika leverantörer kan det vara lätt att tappa koll på användare och licenser. Genom att koppla de enskilda applikationerna till IAM-plattformen är det enkelt att få en överblick över alla applikationer. Lösningen kommer att bidra till god kontroll över dina användare och vad de har tillgång till, samt god licenshantering.

  2. Snabb och användarvänlig tillgång till alla applikationer
    IAM-plattformen kommer att göra applikationerna lättillgängliga för alla anställda. Single Sign-On och effektiv distribution av användardata gör att användare enkelt kan logga in på tjänster som är redo när de behöver dem. Inte flera dagar senare när supporten har kapacitet. Detta kommer att gälla för alla tjänster och applikationer i företaget och inte bara de som är under paraplyet av en "best-of-suite"-lösning..

  3. Åtkomstkontroll över alla applikationer
    Åtkomstkontrollen hos en IAM-lösning gör det lika enkelt att hålla reda på användardata och åtkomst för nya och avgående anställda som med en "best-of-suite"-lösning. Processer som att skapa och ta bort användare, eventuellt överföra återstående data och filer till andra användare, kan enkelt utföras i alla applikationer.

Sammanfattningsvis kommer en IAM-lösning att göra applikationshanteringen avsevärt enklare om organisationen väljer en "best-of-breed"-strategi. Kontakta oss gärna om du vill höra mer om hur detta kan se ut för din organisation.