Cloudworks är årets Okta 2018 EMEA Partner of the Year

Cloudworks är årets Okta 2018 EMEA Partner of the Year

Denna vecka fick vi utmärkelsen Okta 2018 EMEA Partner of the Year på Oktas årliga Oktane19-konferens i San Francisco, USA. Priset delas ut till partners som konsekvent överlevererar på alla nivåer och alltid levererar ökat värde till sina kunder genom nya integrationer, certifieringar och tjänster.

Vi är hedrade över utmärkelsen och ser den som en bekräftelse på vårt engagemang inom området för identitets- och åtkomsthantering (IAM). Ämnesområdet är själva kärnan i Cloudworks verksamhet och vi upplever en enorm efterfrågan på marknaden för vår expertis.Okta-Award

Kompetensuppbyggnad inom Okta-lösningar är ett stort fokus för oss, och vi har erfarenheten att hantera alla aspekter av ett IAM-implementeringsprojekt med allt från behovsanalys och design, implementering, programmering samt förändrings- och projektledning. Detta gör oss till den ledande Okta-partnern i Norge, samt en av de ledande i Norden.

En IAM-lösning är ett ledningssystem för informationssäkerhet och är nödvändig för att anpassa åtkomst utifrån användares behov och ansvar, upprätthålla kontroll och överblick över åtkomst till känsliga delar samt säkerställa automatiserad och regelstyrd kontroll av användare och rättigheter

Okta är ledande inom molnbaserade IAM-lösningar

Okta levererar en molnbaserad IAM-lösning och var en av de första leverantörerna av en sådan molnbaserad plattform. De har sedan dess betraktats som ledande inom denna kategori och utmärker sig genom att vara funktionsrika, användarvänliga, skalbara och anpassningsbara.

IAM-lösningen kan anpassas till verksamhetens behov, och möjligheterna här är större än i någon jämförbar molnbaserad tjänst. Enligt vår erfarenhet är det lätt att underskatta komplexiteten kring framtida behov, vilket är anledningen till att vi har ett nära samarbete med Okta för att förverkliga alla våra kunders ambitioner. De är en leverantörsneutral aktör, och tjänstens styrka är att den är anpassad till de flesta molntjänster. Med andra ord är det en perfekt grund för en "best-of-breed"-IT-strategi.

Läs mer om vår partner Okta

Hovedfoto: Arne Vedø-Hansen, senior IAM-konsulent på Cloudworks, tog stolt emot priset åt oss alla. På bilden till höger med Patrick McCue, Senior VP of Worldwide Partners på Okta, Inc. till vänster och Nick Miles, Director Regional Alliances – EMEA på Okta Inc. i mitten.