Vi firar tre ISO-certifieringar för kvalitet, miljö och säkerhet

Vi firar tre ISO-certifieringar för kvalitet, miljö och säkerhet

Våra tre ISO-certifieringar är en försäkran om att Cloudworks är en pålitlig samarbetspartner som förpliktar sig till den högsta standarden inom kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet.

I år kan vi fira en särskild milstolpe hos Cloudworks. Vi har nämligen uppnått ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001-certifieringar för hela verksamheten. Det innebär att Cloudworks i Norge, Danmark och Sverige nu kan vara stolta över dessa tre certifikat, som täcker Quality Management System (QMS), Environment Management System (EMS) och Information Security Management System (ISMS).

ISO-certifieringarna bevisar att vi kontinuerligt fokuserar på kontroll och tar säkerhet på allvar. Vi arbetar systematiskt med att definiera, strukturera och effektivisera våra arbetsprocesser för att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet i vårt arbete.

Vad betyder ISO-certifieringarna för Cloudworks och våra kunder?

En ISO-certifiering är ett globalt erkänt certifikat för efterlevnad av de högsta internationella standarderna som fastställts av The International Organization for Standardization (ISO). Här är vad varje certifiering innebär för Cloudworks och våra kunder:

  • ISO 9001 (Quality Management Systems - QMS): Säkerställer att vi konsekvent möter våra kunders förväntningar och regulatoriska krav genom ett systematiskt tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning.
  • ISO 14001 (Environmental Management Systems - EMS): Demonstrerar vårt åtagande att minimera miljöpåverkan och främja hållbarhet i vår dagliga drift.
  • ISO 27001 (Information Security Management Systems - ISMS): Utgör ramverket för vårt skydd mot säkerhetshot och garanterar att vi har implementerat bästa praxis för att kontinuerligt underhålla och förbättra informationssäkerhetssystemen.

En omfattande certifieringsprocess

Att bli ISO-certifierad är en långvarig process som har krävt stor dedikation, engagemang och inte minst planering. 

Under de senaste 12 månaderna har parallella certifieringsprocesser pågått över hela Cloudworks med expertstöd från konsultföretaget Habberstad.

Det har lett till ökad uppmärksamhet på solida procedurer, rutiner och säkerhet hos alla. Från första dagen har vårt fokus varit att smidigt integrera ISO-standarder i vårt dagliga arbete och säkerställa en kontinuerlig utveckling och medvetenhet kring kvalitet, miljö och säkerhet.

Ett gemensamt arbete

Många av våra kollegor har varit involverade i processerna kring ISO-certifieringarna och har bidragit med ett brett spektrum av olika kompetenser och styrkor.

För Cloudworks’ CISO, Rikard Strand, har funktionell säkerhet varit särskilt viktig. Det betyder att säkerheten är en integrerad del av vardagen och arbetsprocesserna:

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med säkerhet i alla delar av verksamheten för att bättre kunna skydda det som är värdefullt för våra kunder. Säkerhet är processer, teknologi och människor – och jag är stolt över att ha kollegor som lever för säkerhet!

Cloudworks har blivit ISO-certifierat

 

Mer än bara ett bevis på papper

Genom våra tre ISO-certifieringar inom kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet bevisar vi vår dedikation till att bibehålla den högsta standarden för kvalitet och säkerhet inom Cloudworks.

På Cloudworks har vi alltid ställt höga krav på oss själva och våra ISO-certifieringar är ett konkret bevis på detta. De representerar allas hårda arbete. Jag är otroligt stolt över att leda ett team som närmar sig uppgifterna med så mycket dedikation och driv.

Alexander Friedensburg, vd för Cloudworks 

Ladda ner vår whitepaper om NIS2 och IAM