Höjdpunkter från Bangalore Developer Conference 2024

Höjdpunkter från Bangalore Developer Conference 2024

Som en långsiktig partner till OpenText deltog vi återigen på Bangalore Developer Conference 2024 i Indien. Det var två dagar med workshops och fem dagar med tekniska sessioner på OpenText Deployment Centre, fyllda med livliga diskussioner och de senaste uppdateringarna.

Bangalore Developer Conference 2024 är exklusivt för tekniska kunder och partnerorganisationer och är en blandning av innovation, lärande och samarbete med utvecklare och produktchefer från OpenText. I år var det IAM-konsulterna Narayanan Hariharan och Anders Magnus Rikala Olsen som deltog för Cloudworks.

Några av höjdpunkterna från konferensen

 • Docker Containers

  En av konferensens mest spännande sessioner leddes av Rodrigo Gomez, Senior Support Engineer hos OpenText, som gick igenom det transformativa potentialen hos Docker Containers i Identity Manager. 

  Deltagarna fick praktisk erfarenhet av att skapa och hantera Docker-containrar, och genom interaktiva sessioner och praktiska demonstrationer fick alla en djupare förståelse för hur containeriserade miljöer kan optimeras, för ökad effektivitet och skalbarhet.

 • Utveckling av formulär i Identity Manager

  Det fanns många intressanta diskussioner på konferensen. Ett av höjdpunkterna var workshopen om utveckling av formulär för OpenText NetIQ Identity Manager. Här fick deltagarna värdefull insikt i design av intuitiva och användarcentrerade formulär skräddarsydda för processer inom Identity Governance och Access Management.

  Diskussionerna fokuserade på bästa praxis för formulärdesign, med särskild vikt på användarupplevelsens betydelse för att underlätta sömlös datahantering inom Identity Management-system.

 • En tjuvtitt på den nya versionen av OpenTexts SaaS-lösning

  Ett annat höjdpunkt från konferensen var en presentation av den kommande versionen av OpenTexts SaaS-lösning. Sessionen gav en förhandstitt på de nya avancerade funktionerna och förbättringarna, och deltagarna rustades för att förutse och förbereda sig på utvecklingen inom identitet och integrationen samt migrationen från off-cloud till on-cloud.

  Dessutom följde också en testkörning av SaaS-lösningen, så att deltagarna kunde uppleva de nya funktionerna i praktiken.

 • Nya funktioner för OpenText NetIQ Identity Manager

  På konferensen avslöjade OpenText också nya förbättringar för deras Identity Management-lösning. Detta inkluderade övergången till Universal Base Image och möjligheten med Single Tenant SaaS, som främjar säkerheten och anpassningsbarheten. 

  Sessionen täckte även en uppdatering till OpenSSL v3, som nu säkerställer överensstämmelse med de senaste säkerhetsprotokollen, samt implementeringen av forms.io-motorn, som förbättrar användarupplevelsen.

 • Det nya administrationsverktyget

  Ett annat stort höjdpunkt var introduktionen av Identity Console, en samlad administrationskonsol för att hantera OpenTexts olika administrationsverktyg under ett och samma tak. 

  Den centraliserade plattformen erbjuder en effektiviserad administration, förenklade arbetsprocesser och förbättrade automatiseringsmöjligheter genom API:er, vilket låter organisationer effektivt kunna hantera sin identitetsinfrastruktur.

 • Förenkling av uppdateringar och samarbete med Package Deployment Tool

  Konferensen belyste också det uppdaterade Package Deployment Tool, med en ny förbättrad installer, som effektiviserar utrullningsprocessen, minskar installationstiden och minimerar potentiella fel eller problem under installationen. 

  Sessionen visade även Package Deployment Tools nya användning av Git-repositorier för teamsamarbete. Uppdateringen ger en mer dynamisk arbetsprocess vid byggande av paket och en stabil bas för återanvändning av paket i drivrutiner eller vid delning med flera olika kunder.

 • NetIQ Privileged Access Management (PAM)

  OpenTexts PAM-lösning var i fokus i en annan spännande session som utforskade dess senaste prestandaförbättringar och introduktionen av en ny IDM-driver som utvidgar dess integrationskapaciteter. 

  Sessionen framhöll hur PAM-lösningens omfattande tillvägagångssätt för att hantera privilegierade konton, genomföra säkerhetskontroller och tillhandahålla detaljerad revision och rapportering säkerställer ett robust försvar för känsliga system och data.

Ny kunskap med hem

Med ny kunskap och erfarenheter har Nara och Anders Magnus ivrigt delat detta med resten av sina kollegor på Cloudworks och börjat implementera det i pågående kundprojekt. Konferensen har återigen visat sig vara oerhört värdefull för att stärka vårt samarbete med OpenText och hålla oss uppdaterade med den senaste teknologin.