Med BeyondTrust som partner stärks vår IAM-position med PAM-lösningar

Med BeyondTrust som partner stärks vår IAM-position med PAM-lösningar

Vi är glada att meddela att vi har ingått ett långsiktigt samarbete med BeyondTrust, som levererar marknadsledande lösningar inom privilegierad åtkomsthantering (PAM) och cybersäkerhet. Genom detta stärker vi vår position som en helhetsleverantör inom IAM.

BeyondTrust som ny teknologisk samarbetspartner

BeyondTrusts ledande plattform skyddar organisationer från både interna och externa hot. PAM-lösningarna gör det enkelt att hantera och övervaka åtkomst till kritiska system och applikationer, samtidigt som regleringskrav uppfylls och risken för cyberattacker minskar.

Nu kommer även Cloudworks kunder att dra nytta av denna plattform och den kunskap den för med sig. Alexander Friedensburg, VD för Cloudworks, är entusiastisk över det nya partnerskapet:

I BeyondTrust har vi funnit en leverantör som är ledande inom sitt område, och vi kan nu leverera ett ännu bredare utbud av identitetslösningar till våra kunder.Cloudworks illustrasjon | Sikkerhet i løsningene

 

Cloudworks stärker sin position som en helhetsleverantör inom IAM

Våra konsulter är specialister inom ett antal ledande IAM-lösningar och vi har saknat en stark partner inom det som kallas privilegierad åtkomsthantering, Privileged Access Management (PAM).

Vi ser fram emot att nära samarbeta med BeyondTrust och dra nytta av deras expertis för att erbjuda skräddarsydda lösningar som enkelt hanterar privilegierade användare och administrerar åtkomst till kritiska system och data.

Detta är Privileged Access Management (PAM)

Hantering av privilegierad åtkomst är en praxis inom cybersäkerhet som fokuserar på administration och kontroll av privilegierad åtkomst till datasystem, nätverk och applikationer.

Privilegierad åtkomst avser administrativa eller superanvändarrättigheter som ger omfattande kontroll och åtkomst till känsliga resurser och information i en IT-miljö.

Utvecklar en go-to-market modell

Ivar Lyse, Customer Success Manager på Cloudworks och ansvarig för partnerskap med BeyondTrust, betonar vikten av att ha en partner med bra produkter och lösningar inom privilegierad åtkomsthantering.

Partnerskapet möjliggör utvecklingen av en go-to-market-modell som fungerar för befintliga och nya kunder. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna att implementera, integrera och administrera BeyondTrusts PAM-lösningar för att öka säkerheten. Samtidigt som vi utökar vår produktportfölj behåller vi vår oberoende ställning som rådgivare.


Cloudworks illustrasjon | sikker autentisering

 

Stadigt ökande krav

Partnerskapet är resultatet av företagens gemensamma mål att leverera branschens bästa säkerhetslösningar. Ruud-Jan van der Sluis, Channel Account Manager på BeyondTrust, påpekar att organisationer idag ställs inför en ökande mängd reglerande krav (t.ex. NIS-2), större beroende av tredjepartsaktörer (leverantörer och partners), ökande antal privilegierade konton samt ökade krav på fjärråtkomstinfrastruktur.

Tillsammans gör Cloudworks och BeyondTrust det möjligt för organisationer att effektivt hantera användaråtkomster för både privilegierade och icke-privilegierade konton.

Organisationer får inte bara full insyn i rolltilldelningar och användaråtkomster, utan även i pågående användar- och rollförändringar. Vid byte av roller ges möjlighet att lägga till och/eller ta bort åtkomst. Detta för att säkerställa att rätt person har rätt åtkomst vid varje tillfälle, för att öka säkerheten och minska risken.

Cloudworks illustrasjon | ulike enheter

 

BeyondTrusts Privileged Access Management plattform

Plattformen från BeyondTrust ger synlighet och kontroll över privilegierade konton, användare och tillgångar. Den integrerar en omfattande uppsättning PAM-funktioner för att förenkla distributioner, minska kostnader, förbättra systemsäkerheten och minska risker relaterade till behörigheter.

Lösningarna inkluderar:

  • Privileged Password and Session Management
    Upptäck, hantera, revidera och övervaka alla typer av privilegierade konton.
  • Endpoint Privilege Management 
    Ta bort överflödiga användarprivilegier på Windows, Mac, Unix, Linux och nätverksenheterna.
  • Secure Remote Access 
    Säkra, hantera och revidera leverantörer och interna användare som är anslutna externt och har privilegierad åtkomst.

Vi är mycket nöjda med partnerskapet med Cloudworks. Tillsammans kan vi möta kundernas specifika krav och hjälpa dem att uppnå önskade resultat såsom förebyggande av intrång, ökad operationell effektivitet, efterlevnad och en robust skydd av verksamheten.


Ruud-Jan van der Sluis, Channel Account Manager, BeyondTrust

 

MaxBoka ett möte

Om du är intresserad av att diskutera möjligheter för ditt företag med BeyondTrusts PAM-lösningar, är du välkommen att boka ett möte med Max Rosencrantz.

→ Klicka här för att boka ett möte i Max' kalender